Ка квалитетном инклузивном предшколском васпитању и образовању на локалном нивоу

0

Оснаживање и јачање професионалних капацитета локалних заједница да планирају и управљају предшколским васпитањем и образовањем (ПВО) у својим срединама, значај укључивање деце у ПВО као и потреба оптимизације предшколских установа, биле су теме тродневних обука које су одржане у оквиру активности  СУПЕР пројекта (Support to preschool education system reform in Serbia) који финансира Европска унија.

Током октобра и новембра 2019. одржано је седам тродневних обука којима је присуствовало 200 представника локалних заједница – предшколских установа, домова здравља и центара за социјални рад из 50 локалних самоуправа које су укључене у СУПЕР пројекат. Обуке су одржане у Брзећу, Шапцу, Крагујевцу, Нишу, Голупцу, Тителу и Вршцу.

Током свих обука, Лидија Мишкељин, вођа СУПЕР пројекта поздравила је присутне и представила пројектне активности у које је укључено 50 предшколских установа и локалних самоуправа широм Србије. Она је истакла да је за квалитетно ПВО неопходна сарадња и укључивање локалних заједница и свих актера на локалном нивоу.

„Умрежавање стручњака из предшколских установа, домова здравља, центара за социјални рад и локалних самоуправа ради стварања заједничке стратегије пружа размену информација, нове могућности за боље стратешко планирање и унапређивање праксе предшколског васпитања и образовања. Свако од вас има посебну улогу и само заједно имате моћ да допринесете грађењу квалитетног инклузивног предшколског васпитања и образовања”, истакла је Мишкељин.

Кроз интерактиван рад који се одвијао у групама, учесници су разговарали о значају раног детињства и зашто је важно да сва деца буду обухваћена ПВО. Учесницима су представљени стратешки и законски оквир неопходни за развијање локалних стратегија за унапређење ПВО као и начин израде стратешког документа и акционог плана који су неопходни за утврђивање правца деловања у овој области, за планирање финансијских средстава и повезивање различитих институција на локалном нивоу.

Посебно је истакнуто да је за успешније планирање развоја ПВО потребан мултисекторски приступ и међусекторска сарадња, поготово на локалном нивоу. Стога је, сматрају предвачи, потребно предвидети механизме међусекторске сарадње.

Према доступним подацима, 48 локалних самоуправа у Србији нема локални стратешки план за развој ПВО. Суштина је, кажу предавачи, да се сви актери у локалним заједницама оснаже за заступање интереса деце раног узраста у својим срединама као и за промовисање важности ПВО у локалној заједници.

Обуке су оцење као веома корисне за даљи рад и унапређење предшколског васпитања и образовања на локалном нивоу. Учесници оцењују интерактиван рад, стицање нових знања и могућност размене искустава као најзначајније користи од ових обука које су водиле Милена Михајловић, Александра Калезић Вигњевић, Ангелина Скареп и Олга Лакићевић из ЦИП – Центра за интерактивну педагогију.

О пројекту

СУПЕР пројекат реализује се у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја. Пројектом управља Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (ЦФЦУ). Пројектне активности почеле су у марту 2019. и трајаће две године. ЕУ финансира пројекат са око 900.000 евра, а реализује га ПАРТИЦИП ГмбХ у конзорцијуму са ИБ (Интернатионалер Бунд), ВБЈК и ЦИП-Центром за интерактивну педагогију.

У СУПЕР пројекат укључено је 50 локалних самоуправа и предшколских установа широм Србије са којима ће се радити на развијању професионалних компетенција васпитача и стручних сарадника у предшколским установама за квалитетно инклузивно ПВО, на јачању професионалних капацитета запослених у локалним самоуправама за планирање и управљање ПВО као и на унапређивању законског оквира за предшколско васпитање и образовање.

Поред тога, ЕУ обезбедила је и донацију за опремање предшколских установа које су укључене у СУПЕР пројекат, за дидактичку, ИТ опрему и намештај, у износу од око миллион евра, што ће додатно допринети квалитетном инклузивном предшколском васпитању и образовању.

СУПЕР је један од текућих пројеката којим Европска унија, као највећи донатор у Србији, подржава модернизацију система образовања и усклађивање са стандардима и праксама земаља ЕУ. Од 2003. године, ЕУ је донирала за реформу сектора образовања више од 100 милиона евра – за унапређење предшколског васпитања и образовања, реформу средњег стручног образовања и образовања одраслих, реновирање и опремање школа и факултета, подршку инклузовном образовању итд.

                                         

Подели

Comments are closed.