Брегзит: Европска комисија представила нацрт преговарачких смерница за наредну фазу преговора

0

На основу смерница које је Европски савет усвојио 15. децембра, Европска комисија је данас Савету упутила препоруку за отварање расправе о наредној фази прописног повлачења Уједињеног Краљевства из Европске уније.

У нацрту преговарачких смерница које допуњују преговарачке смернице из маја 2017, дефинисани су додатни детаљи о евентуалним прелазним аранжманима, конкретно:

  • Нема могућности селективног приступа. Уједињено Краљевство наставља да буде део царинске уније и јединственог тржишта (што укључује све четири слободе). Правне тековина Уније би требало да се и даље примењују у целости на Уједињено Краљевство и у њему као држави чланици; све измене правних тековина у том периоду би требало да се аутоматски примењују на Уједињено Краљевство.
  • Биће примењивани сви постојећи регулаторни, буџетски, наџорни, правосудни и извршни инструменти и структуре Уније, укључујући надлежност Суда правде Европске уније
  • Уједињено Краљевство ће постати трећа земља 30. марта 2019, па самим тим неће више бити заступљена у институцијама, агенцијама, телима и канцеларијама Уније
  • Прелазни период мора бити јасно и прецизно одређен. Комисија препоручује да тај период траје најдуже до 31. децембра 2020.

У препоруци се скреће пажња на то да је резултате прве фазе преговора, како су наведени у Саопштењу Комисије и заједничком извештају, неопходно пренети у правне одредбе. Истиче се да је неопходно довршити рад на свим питањима у вези са повлачењем, укључујући она о којима се у првој фази преговора није расправљало, као што је опште управљање споразумом о повлачењу и важна питања као што је роба која је стављена на тржиште пре повлачења Уједињеног Краљевства из ЕУ.

Наредни кораци: у складу са смерницама Европског савета од 15. децембра, Савет за опште послове ће усвојити додатне преговарачке смернице о прелазним аранжманима у јануару 2018.

Контекст

Европска комисија је 8. децембра 2017. Европском савету препоручила да одлучи да је у првој фази преговора са Уједињеним Краљевством постигнут довољан напредак. На састанку одржаном 15. децембра, лидери 27 држава чланица Европске уније су потврдили да је постигнут довољан напредак у погледу грађанских права, Ирске и финансијске нагодбе, а том приликом су усвојене и смернице за почетак друге фазе преговора. Ово се надовезује на резолуцију Европског парламента од 13. децембра којом се потврђује да је постигнут довољан напредак.

На ову фазу преговора се и даље у потпуности примењују смернице Европског савета од 29. априла 2017. као и општа начела и процедурални аранжмани за вођење преговора из преговарачких смерница Савета од 22. маја 2017.

Подели

Comments are closed.