Више од 4 милиона евра за младе у Србији

0

Нови пројекат Европске уније, чији је циљ активно укључивање младих у Србији и њихова повећана запосленост представљен је данас у Београду. Организације на националном и локалном нивоу добиће бесповратну помоћ (грантове) како би се младима омогућило да се активније укључе у тржиште рада, да се запосле, унапреде знања и вештине, стекну радно искуство, предузетничке вештине или покрену свој посао.

Више од 3.500 младих добиће шансу да се активније укључе у тржиште рада, да се запосле, унапреде знања и вештине, стекну радно искуство, предузетничке вештине, покрену свој посао. Посебан фокус је на младима који се теже укључују на тржиште рада, као што су млади без  квалификација или недовољно квалификовани, млади без запослења и из посебно осетљивих социјалних група (млади са инвалидитетом, сметњама у развоју, Роми, млади са села итд.), млади који се нису образовали или који нису прошли неку обуку или курс, млади који су корисници социјалне помоћи или дугорочно незапослени.

Пројектом „Подршка Европске уније активном укључивању младих“ управља Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, док су институционални корисници пројекта Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство омладине и спорта.

Шеф Делегације ЕУ у Србији, амбасадор Сем Фабрици истакао је да би први приоритет свих требало да буде да осигурамо да Србија буде место где млади људи могу напредовати и остварити свој потенцијал.

,,Овај пројекат је веома добар пример, јер има за циљ да осигура већу социјалну инклузију младих кроз повец́ање запослености, омладинске активности, радног искуства и предузетничке праксе међу младима“, рекао је Фабрици.

Европска унија и Влада Републике Србије бесповратно су доделиле 4,1 милион евра за 24 уговора који се односе на пројекте за младе, док је додатних 600.000 евра ЕУ обезбедила за уговор техничке помоћи ресорним министарствима, као и корисницима грантова да квалитетно и ефикасно реализују своје пројекте у складу са правилима ЕУ.

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић рекао је да је активно укључивање младих у друштво један од приоритета Владе Републике Србије.

“Овим пројектом министарство, заједно са Европском унијом има тенденцију повећања обима и квалитета услуга на локалном нивоу како у образовању и запошљавању тако и у иновативној пракси и моделима активног укључивања младих”, тврди министар.

Државни секретар Министарства омладине и спорта Предраг Перуничић истакао је важност међусекторске сарадње.

„Управо 24 пројекта која ће се реализовати широм Србије, јасан су показатељ да је сарадња више различитих сектора и актера, пре свега на локалном нивоу, потребна уколико желимо да имамо бољу запошљивост, стицање практичних вештина, радног искуства и подстицање предузетничког духа код младих,“ каже Перуничић.

Помоћник министра финансија Марко Јовановић истакао је да је Министарство финансија остварило  високу стопу уговарања од преко 90% алоцираних средстава за програм ИПА 2014, у оквиру којег је финансирана и ова грант шема.

„Надамо се да ће ови пројекти допринети укупној спремности инстутуција на националном и локалном нивоу за иновативни развој и управљање мерама активног укључивања младих, а самим тим и ефективног коришћења средстава финансијске подршке Европске уније“, рекао је он.

Кроз улагање ЕУ у техничку помоћ очекује се ојачавање капацитета институција и организација на локалном нивоу, успостављање боље сарадње међу институцијама како би оне могле боље да одговоре на потребе младих, али и повећан обим и квалитет њхових услуга. Додатна помоћ биће обезбеђена и ресорним министарствима како би се подржало унапређење политике запошљавања и активне инклузије а на основу резултата и лекција научених кроз спровођење пројеката.

Подели

Comments are closed.