Владавина права у Мађарској: Европски парламент позвао ЕУ да реагује

0

Европски парламент је од чланица ЕУ затражио да у складу са чланом 7 Уговора о ЕУ утврде да ли постоји опасност од кршења основних вредности ЕУ у Мађарској.

Захтев је добио подршку 448 посланика, против је гласало 197, а суздржаних је било 48. За усвајање захтева је била потребна апсолутна већина (376 посланика) и две трећине датих гласова (без суздржаних).

Ово је први пут да је Европски парламент одлучио да позове Савет ЕУ на покретање поступка против неке чланице због системске претње основним вредностима Уније. Реч је о вредностима које су садржане у члану 2 Уговора о ЕУ и Европској повељи о основним правима, а које између осталог укључују демократију, равноправност, владавину права и људска права.

Посланици су затражили од чланица да покрену поступак у складу с чланом 7(1) Уговора о ЕУ и истакли да су, упркос спремности мађарских власти на расправу о законитости одређених мера, изостали конкретни потези те да још постоје „бројна питања која изазивају забринутост“. Они истичу да је ово превентивна фаза поступка која отвара простор за дијалог те да је њен циљ „да се избегну потенцијалне санкције”.

Парламент подсећа да је улазак Мађарске у ЕУ био „добровољан чин, утемељен на сувереној одлуци и широком консензусу читавог политичког спектра“. Истиче се и да свака мађарска влада има обавезу да отклони ризике озбиљног кршења вредности ЕУ.

Кључне области које изазивају забринутост Парламента:

 • функционисање уставног и изборног система,
 • независност правосуђа,
 • корупција и сукоб интереса,
 • приватност и заштита података,
 • слобода изражавања,
 • академске слободе,
 • слобода вероисповести,
 • слобода удруживања,
 • право на једнаки третман,
 • права мањина, укључујући Роме и Јевреје,
 • основна права миграната, тражилаца азила и избеглица, и
 • економска и социјална права.

Наредни кораци

Предлог ће бити послат Савету на увид државама чланицама. За усвајање одлуке о опасности од озбиљног кршења вредности ЕУ у Мађарској потребни су гласови четири петине чланица. Но, Савет би прво требало да чује став Мађарске, а Европски парламент да да сагласност. Чланице ЕУ би такође могле да одлуче да размотре препоруке упућене Мађарској и да на тај начин отклоне разлоге за забринутост.

У каснијој фази поступка, Европски савет може – једногласно и уз сагласност Европског парламента – да закључи да се у Мађарској озбиљно и системски крше владавина права, демократске вредности и основна права, што би могло да доведе до санкција, као што су привремено одузимање права гласа у Савету.

Подели

Comments are closed.