Врховни касациони суд и Правосудна академија продубљују сарадњу у области размене судских одлука из база података судске праксе ових институција

0

Представници Врховног касационог суда и Правосудне академије потписали су Меморандум о сарадњи у области размене судских одлука из база података судске праксе ових институција ради свеобухватног, тачног и бржег приступа одлукама судова у Републици Србији, као и одлука релевантних међународних судова, које су од значаја за рад правосуђа.

Интегрисаним претрагама наведених база, по јединствено дефинисаним кључевима, усаглашених од стране обе институције, судије у Србији добијају могућност да веома ефикасно и ефективно унапреде рад, и то кроз значајно смањивање времена претраге база судских одлука, али и повећању квалитета одлука судова у Републици Србији.

Врховни касациони суд и Правосудна академија ће наведене активности спроводити самостално и уз помоћ међународних пројеката намењених јачању капацитета обе институције у циљу што успешније реализације активности предвиђених овим Меморандумом о сарадњи.

Циљеви који се желе постићи омогућавањем размене података између две базе података судске праксе су вишеструки и надовезују се на претходно остварене резултате током ЕУ пројеката ”Унапређење ефикасности правосуђа” и „Јачање образовних активности и унапређење организационих капацитета Правосудне академије”. Резултати пројекта ”Унапређење ефикасности правосуђа” се односе на дефинисање унапређене листе кључних речи и отварање индивидуалних налога за коришћење базе података судске праксе Врховног касационог суда, сваком судији у свим судовима у Републици Србији.

Са друге стране, пројекат подршке ЕУ правосудној академиј је у значајној мери допринео формирању базе судске праксе одлука Европског суда за људска права у Стразбуру. Омогућавање размене података између две постојеће базе података, са референцама на одлуке које се могу повезати, између домаћег правосуђа и одлука суда у Стразбуру, стварају се предуслови за свеобухватан преглед и анализу судских одлука које би судијама у Републици Србији, али и широј стручној јавности, дали хронолошки увид у одлуке у предметима од интереса за судску праксу.

Извор: Правосудна академија

Подели

Comments are closed.