Говор амбасадора Фабриција на отварању конференције: „Дан конкуренције 2018: Конкуренција – нова агенда“

0

Проверити пре објављивања!

Поштовани г. Обрадовићу (председник Комисије),

Поштовани г. Љајићу (заменик премијера и министар трговине, туризма и телекомуникација),

Поштовани г. Селаковићу (генерални секретар председника),

Председници регионалних агенција за борбу против монопола,

Амбасадоре Јапана,

Даме и господо,

Задовољство ми је да присуствујем обележавању 12. годишњице Комисије за заштиту конкуренције Србије.

Пре свега желим да честитам председнику Обрадовићу, свим члановима Савета Комисије и свим запосленима у Секретаријату Комисије на успешном раду и резултатима оствареним у протеклој години.

Велико ми је задовољство и поносан сам што је Србија, уз континуирану подршку ЕУ, у претходних 12 година остварила велики напредак у погледу креирања и примене антимонополске и политике спајања предузећа.

Како је наведено у годишњем извештају Европске комисије о Србији, који је објављен пре само три дана, Србија је остварила добар напредак у области борбе против монопола и сматра се да је у области политике конкуренције – којом се бави поглавље 8 – умерено припремљена за приступање. Антимонополска правила су већим делом усклађена са релевантним законодавством ЕУ, а институционални оквир почива на добрим основама у чијем средишту се налази Комисија за заштиту конкуренције.

Будући да су законодавни и институционални оквири антимонополске политике у великој мери хармонизовани, ја ћу се сада фокусирати на два конкретна питања:

  1. Политику конкуренције у контексту приступног процеса Србије и
  2. Спровођење политике конкуренције.

 

  1. КОНКУРЕНЦИЈА У КОНТЕКСТУ ЕВРО ИНТЕГРАЦИЈА СРБИЈЕ

Политика конкуренције је витални део унутрашњег тржишта ЕУ, највећег тржишта на свету. Политика конкуренције има кључни значај за општу консолидацију тржишне економије у Србији. Српска привреда ће имати користи од јединственог тржишта ЕУ и капацитет да се носи са притисцима конкуренције и тржишним силама у ЕУ само уколико успостави кредибилну политику конкуренције.

Конкуренција се у контексту приступних преговора третира као посебно поглавље које се временом показало као једно од најсвеобухватнијих поглавља у преговорима које ЕУ води са земљама проширења. Преговори у оквиру тог поглавља још увек нису отворени – не зато што законодавство у тој области није усклађено – већ због тога што преосталих шест мерила, од којих се сва тичу државне помоћи, још увек није испуњено.

Позитивна оцена законодавства у овој области, међутим, не значи да Комисија треба да се задовољи оствареним резултатима. Напротив, ја желим да подстакнем Комисију да настави да јача своје капацитете у циљу бољег спровођења и снажнијег заговарања политике конкуренције односно законодавства и стандарда у тој области у Србији.

ЕУ у овој области већ дужи низ година пружа подршку Србији, тачније од 2001. када смо пружили техничку експертизу за процену тадашње конзистенције регулативе у области конкуренције са стандардима ЕУ. Када говоримо о подршци, треба навести две најважније ставке:

  • Техничку помоћ Комисији која је пружена спровођењем два пројекта техничке помоћи, 2008. и 2015, чија је укупна вредност 4,6 милиона евра као и потписивањем уговора о набавци за испоруку и уградњу форензичког софтвера за Комисију за заштиту конкуренције, вредног 0,8 милиона евра, из 2012.
  • Нови твининг пројекат чији ће корисник бити Комисија за заштиту конкуренције. Пројекат финансира ЕУ, а биће спроведен у сарадњи са италијанским телом за заштиту конкуренције. Овај двогодишњи пројекат би требало да започне у јуну 2018.

Пре него се осврнем на спровођење политике конкуренције, желим да изразим подршку Владиним напорима за израду новог закона који ће регулисати заштиту конкуренције. Очекујемо да ускоро буде достављен иницијални нацрт закона. Молим да имате у виду да вам службе Европске комисије у Бриселу и запослени у Делегацији стоје на располагању за питања и савете.

  1. СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ

Имајући у виду да су законодавни и институционални оквири политике конкуренције у Србији добрим делом усклађени са захтевима ССП-а и законодавством Уније, ја ћу се фокусирати на делотворно спровођење политике конкуренције.

Да би се то постигло, треба доносити добро утемељене и образложене одлуке којима ће се доследно санкционисати кршења политике конкуренције, при чему истраге треба покретати и на захтев заинтересованих страна и по службеној дужности. Делотворно спровођење ове политике захтева изрицање одвраћајућих казни и промоцију програма за ослобађање од новчаних казни и умањење новчаних казни.

Комисија за заштиту конкуренције је остваривањем одрживих резултата успела да се наметне као независно тело које гарантује дугорочну предвидљивост привредним субјектима. У том смислу желим да истакнем  неколико значајних дешавања која смо забележили у протекле две године:

  • Желим да поздравим појачану активност Комисије у погледу спровођења политике конкуренције. Како се наводи у годишњем извештају, порастао је број антимонополских предмета и релативна величина и значај компанија које су под истрагом. Под истрагом Комисије је понашање како приватних тако и државних предузећа, што представља значајан допринос тржишној либерализацији одређених сектора. Осим тога, у последње две године је значајно повећан број казни у поређењу са претходним периодом. Преостаје улагање више напора у секторима који су традиционално у власништву државе попут енергетике и транспорта у којима и Комисија и надлежни регулатори треба да начине одлучујуће кораке ка тржишној либерализацији и раздвајању услуга.
  • Комисија је у протекле две године издала седам мишљења о нацрту законодавства које би могло да утиче на конкуренцију. Ми снажно подржавамо ову праксу коју би Комисија требало да користи и као алат за заговарање политике конкуренције. Законодавци, а најпре Влада, играју кључну улогу у овом процесу и треба да у формални саветодавни механизам укључе тело за заштиту конкуренцију приликом израде нацрта сваког закона који би могао да има утицај на конкуренцију. Осим тога, Влада треба да обезбеди системско праћење Комисијиних мишљења везаних за нацрте различитих делова законодавства и друге активности које обављају јавне институције, а које могу утицати на конкуренцију.
  • Подржавам Комисијину проактивну улогу у наџору над дешавањима у различитим секторима који обавља вршењем анализе секторâ. Осим што представља добар алат за стицање свеобухватног увида у конкретне секторе и праћење трендова и дешавања, спровођење секторских анализа тржишта у осетљивим секторима је и својеврсни алат за заговарање политике конкуренције међу тржишним актерима.
  • Коначно, треба значајно ојачати капацитет правосуђа за процесуирање предмета који се тичу конкуренције. Надлежни судови треба да улажу у специјализацију судских панела који ће бити компетентни за ревизију сложених предмета у овој области која захтева уско стручно знање.       Доследна судска пракса, вођена праксом институција ЕУ, осигурала би делотворно заговарање политике конкуренције и ширење културе о конкуренцији у Србији.

Будите сигурни да ће ЕУ и у годинама које долазе наставити да истиче значај све бољих резултата које Комисија постиже у спровођењу политике конкуренције!

Дозволите да за крај напоменем две ствари:

Прва је да политика конкуренције представља кључни алат за промоцију здравијег привредног окружења и једнаких услова учешћа на тржишту као и то да је она један од покретача привредног раста и кључни инструмент за повезивање српске привреде са јединственим тржиштем ЕУ. Српска привреда је сваким даном све интегрисанија у привреду ЕУ. Извоз Србије у ЕУ је у протеклих осам година утростручен, при чему је у 2017. достигао 9,9 милијарди евра, односно 64 одсто укупног извоза Србије. 81 одсто страних директних инвестиција долази из ЕУ. Укупне СДИ из ЕУ су у 2017. износиле 1,5 милијарди евра при чему су помогле отварање 200.000 радних места.

Друго – крајњи корисници делотворног и ефикасног спровођења политике конкуренције ће бити српски грађани. Они ће имати користи од ширег избора и нижих цена робе и услуга те ће имати могућност да изаберу најбољу вредност за свој новац.

Желим вам успешну Конференцију.

Подели

Comments are closed.