Комисија поједноставила правила за јавна улагања у луке и аеродроме, културу и најудаљеније области

0

Европска комисија је данас одобрила нова правила за државну помоћ којима се одређене мере јавне помоћи лукама, аеродромима, култури и најудаљенијим областима изузимају од претходне контроле Комисије. Циљ нових правила је да се олакшају јавна улагања у циљу отварања радних места и подстицања раста уз истовремено очување начела конкуренције.

„Уредбом о општем групном изузећу” из 2014, државама чланицама је омогућена примена широког дијапазона мера државне помоћи без претходног одобрења Комисије, јер није вероватно да ће се њима нарушити тржишна утакмица. Комисија је након две јавне консултације проширила ообим примене Уредбе на луке и аеродроме. Када су у питању аеродроми, државе чланице сада уз пуну правну сигурност и без претходне контроле Комисије могу да у оквиру јавних инвестиција улажу средства у регионалне аеродроме са годишњим прометом до три милиона путника. Када су у питану луке, државе чланице сада могу да уз пуну правну сигурност и без претходне контроле Комисије инвестирају средства у износу до 150 милиона евра у морске луке и до 50 милиона евра у луке на унутрашњим пловним путевима.

Осим тога, Уредба укључује низ нових поједностављења у другим областима, пре свега када су у питању култура, мултифункционални спортски објекти и најудаљеније области. Циљ иницијативе је да смањи административно оптерећење за јавна тела и друге актере у контексту Комисијиног програма Прикладности и делотворности законодавства ЕУ (РЕФИТ).

Све ове иницијативе имају за циљ да додатно олакшају јавне инвестиције у корист заједничких циљева у погледу радних места, раста, климе, иновација и друштвене кохезије. Ажурирана Уредба је још једна прекретница у настојањима Јункерове Комисије да се правила ЕУ о државној помоћи примењују што делотворније и ефикасније. Комесарка Маргрет Вестагер, надлежна за политику конкуренције, изјавила је: „Желимо да омогућимо предузећима учешће на тржишту под једнаким условима и желимо да то постигнемо на најделотворнији начин. Правила ЕУ о државној помоћи су иста за све државе чланице. Данашњим изменама штедимо време државама чланицама и олакшавамо инвестирање у луке и аеродроме, културу и најудаљеније области ЕУ. На тај начин Комисија може да се усредсреди на мере јавне подршке које имају највећи утицај на тржишну утакмицу на јединственом тржишту, како би великим питањима посветила много времена, а малим мало у корист свих европских грађана.”

Подели

Comments are closed.