Европска комисија предузима кораке у правцу јачања поверења у научне студије о безбедности хране

0

Изношењем предлога за повећање транспарентности научних студија у области безбедности хране Европска Комисија данас реагује на забринутост коју су грађани изразили кроз успешну европску грађанску иницијативу.

Циљ предлога, који се између осталог заснива на Комисијиној провери примерености општег закона о храни из 2002, јесте следећи: бољи приступ грађана информацијама које се достављају Европској агенцији за безбедност хране (ЕФСА) о одобрењима која се односе на пољопривредно-прехрамбени ланац; могућност да Комисија тражи додатне студије; и веће учешће научника из држава чланица у поступцима одобравања.

Први потпредседник, Франс Тимерманс, изјавио је: „Данас решавамо проблем који брине грађане тако што повећавамо транспарентност у поступку доношења одлука, пружамо бољи приступ релевантним информацијама и осигуравамо да се одлуке у осетљивој области безбедности хране и даље доносе на основу поуздане, научно утемељене процене ризика.”

Витенис Андриукаитис, комесар за здравље и безбедност хране, изјавио је: „Научно утемељена процена ризика у области безбедности хране коју ЕУ примењује је једна од најстрожих на свету. Сада ће бити још строжа захваљујући јаснијим правилима о транспарентности и делотворнијем ширењу информација о ризику током читавог процеса. Након ове реформе, грађани ће имати директан приступ научним студијама на којима се заснивају захтеви за одобрење.”

Подели

Comments are closed.