Европска унија даје 255.000 евра за развој планова детаљне регулације

0

Европска унија ће, кроз развојни програм ЕУ ПРО, са 255.274 евра подржати израду планова детаљне регулације у 19 локалних самоуправа у регионима Шумадије и западне Србије и Јужне и источне Србије са циљем да се унапреде локални услови за привлачење инвестиција.

На јавни позив који је био отворен од 25. априла до 11. јуна 2018. године пристигло је 28 апликација, од којих је 19 одобрено за финансирање. Пројекти предвиђају израду планова детаље регулације који ће обухватити подручја са потенцијалом за унапређење економских активности, као што су гринфилд и браунфилд локације, туристичка подручја и заштићена природна и културна добра.

У девет локалних самоуправа, Димитровграду, Краљеву, Кучеву, Мерошини, Пироту, Рачи, Рашкој, Тополи и Власотинцу, пројекти израде планова детаљне регулације се односе на  побољшање услова и унапређење јавне инфраструктуре у индустријским, производним и комерцијалним зонама. Шест пројекта који ће се реализовати у Блацу, Чајетини, Сурдулици, Великој Плани, Великом Градишту и Зајечару треба да допринесу стварању услова за развој туристичких подручја, док ће пројекти у Аранђеловцу, Лесковцу, Мајданпеку и Ужицу омогућити валоризацију заштићених природних и културних добара.

Такође, локалне самоуправе ће кроз рад на изради планова одговорити на додатне захтеве  које  је у складу са важећим законским оквиром програм ЕУ ПРО увео како би се унапредио квалитет и спроводивост планова, међу којима је и обавезна израда стратешке процене утицаја на животну средину.

Листа одобрених пројеката доступна је на интернет страници програма овде.

Активности ЕУ ПРО-а, програма  који доприноси равномернијем друштвено-економском развоју Србије, Европска унија подржава са укупно 25 милиона евра. Програм има за циљ да допринесе повећању конкурентности микро и малих предузећа, побољшању пословног окружења и унапређењу социјалне кохезије у 99 јединица локалне самоуправе, у два региона: Региону Шумадије и западне Србије и Региону јужне и источне Србије. Активности на терену спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС).

Подели

Comments are closed.