Европска унија и ОЕБС настављају са пружањем подршке Србији за праћење суђења за ратне злочине

0

Пројекат „Подршка праћењу суђења за ратне злочине” који финансира ЕУ је почео у јануару 2017. а спроводи га Организација за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС). Циљ пројекта је да додатно унапреди владавину права у Србији у погледу одговорности за ратне злочине.

Током прве фазе пројекта која је трајала од 2013. до 2016. и коју је такође финансирала ЕУ, Мисија ОЕБС-а у Србији је пратила национална суђења за ратне злочине и пружала подршку српском правосуђу да побољша резултате у овој области. Осим тога, у оквиру пројекта су три организације цивилног друштва из Србије добиле подршку у виду јачања капацитета за ефикасније и самосталније праћење суђења.

Поменута подршка се наставља и у другој фази пројекта у оквиру које ће бити успостављен систем обуке и едукације у подручју међународног кривичног права и међународног хуманитарног права за судије, тужиоце и друге државне органе које се баве процесуирањем ратних злочина у Србији у складу са Националном стратегијом за процесуирање ратних злочина и њеним пратећим акционим планом као и акционим планом за поглавље 23 у склопу преговарачког процеса о приступању Србије ЕУ (које се тиче правосуђа и основних права).

У другој фази ће нарочита пажња бити усмерена на боље разумевање начела одговорности за ратне злочине међу младима и будућим доносиоцима одлука, као једном од темељних услова за помирење и стабилност у региону.

Министарство правде Србије ће бити кључан партнер у спровођењу пројекта. Вредност друге фазе пројекта који финансира ЕУ је 500.000 евра.

Подели

Comments are closed.