ЕУ, кроз пројекат ОАСИС, даје подршку заунапређење омладинског и спортског туризма у Киштелеку и Кањижи

0

Развој здравственог, омладинског и спортског туризма на подручју пограничних општина Кањижа у Србији и Киштелек у Мађарскојглавни су циљеви пројекта „ОАСИС – Киштелек-Кањижа допунски туристички развој који се заснива на природним ресурсима као међусобно повезаним различитим елементима регионалног туристичког система“.  Пројекат, у износу од око 499 хиљада евра суфинансира Европска унија, у склопу ИПА Интеррег прекограничног програма Мађарска-Србија 2014-2020.

Идеја пројекта је да се унапреде туристички потенцијали пограничног подручја кроз унапређивање и разноликост туристичкепонуде. Ревитализација спортских објеката на подручју Кањиже, изградња вишенаменског спортског терена, као и организација летњег кампа за ученике 16 средњих школа у Војводини само су неке од пројектних активности. Поред овога, план је и да се у мађарскојопштини Киштелек изгради центар за саветовање о здрављу са медицинским третманима.

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Михаљ Њилаш приликом представљања пројекта у Скуштини АП Војводине рекао једајепројекат значајан јер доприноси јачању веза међу људима у Србији и Мађарској, нарочито у пограничном подручју.

“Кроз пројекат се промовишу и развијају култура и туризам у Дунавском региону, а поред туристичке компоненте, у његов фокус стављени су млади као један од наших најважнијих ресурса.  Њихов ангажман у спортским и едукативним активностима допринеће бољим ефектима пројекта, развијању међуетничке толеранције и разумевања“, рекао је он.

Поредводећег партнера на пројекту – Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, у његовој реализацији учествују Општина Кањижа и Фонд “Европски послови” АПВ, као и партнер из Мађарске – Општина Киштелек у Жупанији Чонград.

Подели

Comments are closed.