ЕУ наставља да пружа подршку Србији у унапређенју ефикасности правосуђа

0

На заједничкој конференцији за новинаре одржаној данас у Врњачкој Бањи, у оквиру Годишњег саветовања судија, Врховни касациони суд и Делегација Европске уније у Републици Србији најавили су почетак двогодишњег пројекта „ЕУ за Србију – Подршка Врховном касационом суду“.

ЕУ за Србију – Подршка Врховном касационом суду, за који је Европска унија определила 1,5 милиона евра, наставља да развија врло успешну иницијативу ЕУ спроведену кроз пројекат „Унапређење ефикасности правосуђа“. Нови пројекат осмишљен је да даље подржи јачање капацитета Врховног касационог суда и судова,  спречавање настанка и смањење броја старих предмета, увођење алтернативног решавања спорова са фокусом на медијацију, и уједначавање судске праксе. Циљ пројекта је да допринесе унапређењу правосудног система и владавине права у Србији у складу са захтевима за приступање Европској унији.  Пројекат спроводи конзорцијум који предводи British Council.

Захваљујући веома интензивној сарадњи између тима пројекта „Унапређење ефикасности правосуђа“, Врховног касационог суда, Министарства правде, заједничког рада свих релевантних институција српског правосуђа, kao и посвећености судова, остварен је изузетан резултат: решено је готово 1 000 000 старих предмета, како је наведено у Годишњем извештају о раду судова. Када говоримо о кључним областима рада, нови пројекат има велики потенцијал да допринесе увођењу унапређених услуга медијације што ће, додатно допринети смањењу броја предмета, умањити трошкове и убрзати процедуре за странке које своје спорове буду желеле да реше на пријатељски начин, споразумом прихватљивим за обе стране – истакао је амбасадор Фабрици.

Пројекат ће у току своје реализације блиско сарађивати са 4 апелациона суда, 25 виших судова, 66 основних судова, центрима за посредовање и медијаторима.

Успешно спроведене, несумњиво захтевне активности пројекта, за грађане Србије ће значити виши степен правне сигурности, лакши приступ правди, као и транспарентнији увид у рад правосудног система.

Врховни касациони суд доделио је Захвалницу Делегацији Европске уније у Републици Србији, у знак признања за подршку пружену судовима и унапређењу ефикасности судства. Председник Врховног касационог суда, г. Драгомир Милојевић, уручио је Захвалницу амбасадору Фабрицију на пленарној седници.

Врховни касациони суд доделио је Захвалницу Делегацији Европске уније у Републици Србији, у ѕнак признања за подршку пружену у судовима и унапређењу ефикасности судства. Председник Врховног касационог суда г. Драгомир Милојевић, уручио је Захвалницу амбасадору Фабрицију на пленарној седници.

Подели

Comments are closed.