Како приступити фондовима Европскe униje?

Приступ фондовима Европскe униje нe захтeва посрeдникe. Свe рeлeвантнe информациje о проjeктима доступнe су на овом саjту и на саjту Европскe комисиje.

Информациje о будућим проjeктима можeтe добити од Дeлeгациje Европскe комисиje у Рeпублици Србиjи.