Катастар рударског отпада у Србији уз подршку Делегације ЕУ

0

Министарство рударства и енергетике у сарадњи са Делегацијом Европске уније у Србији спровело је обилазак и анализу 250 локација напуштеног рударског отпада (депонија) у Републици Србији у оквиру пројекта „Катастар рударског отпада Републике Србије“, који имплементира конзорцијум немачких компанија Плејадес и ДМТ у сарадњи са локалним партнером Институтом за рударство и металургију Бор.

За наредне фазе пројекта и детаљну анализу и истраживање одабрана је 41 локација. Од добијених резултата истраживања формираће се дигитална база података – Катастар рударског отпада, који до сада у Републици Србији није постојао. Циљ пројектних активности је усаглашавање са законском регулативом ЕУ и развој и унапређење система управљања рударским отпадом у Републици Србији.
У складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима из 2015. године, Министарство рударства и енергетике, уз финансијску помоћ Европске уније, реализује трогодишњи пројекат „Катастар рударског отпада Републике Србије“ са циљем да систематизује и комплетира податке о активним и напуштеним локацијама рударског отпада на територији Републике Србије.

У складу са предвиђеним активностима пројекта у току прве године реализован је обилазак 250 локација напуштеног рударског отпада широм Републике Србије и добијени су основни подаци о посећеним локацијама, врсти и количинама рударског отпада, идентификована су одлагалишта која су потенцијално опасна у погледу физичке стабилности, као и присуство негативних утицаја на животну средину који су потенцијално опасни по људско здравље и околину. Добијени резултати биће део базе података Катастра рударског отпада у виду веб апликација и Књиге катастра рударског отпада. Катастар ће садржати и локације рударског отпада активних рудника и локације напуштеног рударског отпада.

Поводом реализације пројекта, Министарство рударства и енергетике је изјавило:
„Рударски сектор бележи све значајније резултате у Републици Србији. У овом тренутку чак 25 компанија врши геолошка истраживања и рударство би могло да учествује са чак 5% у БДП-у земље. Ипак, одрживо и одговорно управљање сектором рударства подразумева и истраживање и процену ризика по животну средину рударског отпада на напуштеним локацијама. Пројекат „Катастар рударског отпада“ нам помаже да идентификујемо, истражимо и класификујемо све локације које тек треба да санирамо и отклонимо потенцијалне, а у случају неких локација и реалне, претње и опасности по животну средину, безбедност и здравље наших грађана.“

41 локација за даље истраживање

У оквиру наредне фазе пројекта, 41 локација рударског отпада детаљно ће бити анализирана и истражена. Ове локације су одабране с обзиром на њихов могући утицај на животну средину и безбедност и здравље људи. Одабране локације налазе се у следећим општинама: Чајетина (4), Нова Варош (2), Рашка (7), Крупањ (4), Лозница, Пријепоље, Књажевац, Зајечар (2), Црна трава, Сурдулица, Мајданпек (3), Вождовац, Кучево, Алексинац (2), Мали Зворник, Крагујевац град, Бољевац, Зајечар, Брус, Љубовија (3), Жагубица-Бор и Димитровград.

Количина отпада на одабраним локацијама чини 90% укупне количине рударског отпада који се налази на свим посећеним локацијама напуштеног рударског отпада (укупно 250 локација).

Резултати истраживања 41 локације биће представљени у извештају, који треба да садржи детаљне податке за сваку локацију: опис локације, резултате хемијске, минералошке и геотехничке анализе, утицај на животну средину (ефекат који рударски отпад има на квалитет поџемних и површинских вода, ваздуха и околног земљишта) и могући ефекти на здравље људи.

О пројекту:

Циљ пројекта „Катастар рударског отпада Републике Србије“ је хармонизација законодавства са регулативом Европске уније у секторима рударства и заштите животне средине, конкретно кроз развој и побољшање система управљања рударским отпадом.
Пројекат вредан 2,1 милиона евра финансира Европска унија у износу од 90% средстава, док преосталих 10% обезбеђује Влада Републике Србије. Крајњи корисник пројекта је Министарство рударства и енергетике, а пројекат имплементира конзорцијум немачких компанија Плејадес и ДМТ у сарадњи са домаћим фирмама.

Подели

Comments are closed.