Ка новој политици менталног здравља

0

У Београду је у периоду од 8-9. јуна одржан дводневни интензивни дијалог “Ка новој политици менталног здравља и лечењу заснованом на људским правима“.

Више од педесет психијатара, психолога, социјалних радника, правника, пацијената и чланова њихових породица окупило се ради разговора о бројним сложеним појединостима политике менталног здравља, које је Шеф Канцеларије Савета Европе у Београду, Тим Картрајт, у свом уводном обраћању с правом означио као једну од најтежих и најсложенијих области јавне политике, речима: “Малобројне су области јавне политике које су толико сложене и компликоване, које имају такав емотивни набој и зависе од сваког посебног случаја, као што је случај са питањем менталног здравља, И то чак И када не додамо на то повезане димензије лишавања слободе, и потреба реинтеграције, и рехабилитације”.

Недостаци у области јавних политика и њиховог спровођења које су идентификовали експерти Савета Европе подстакли су Министарство здравља да оснује Радну групу за израду нацрта нове Стратегије менталног здравља. Конференција је допринела вођењу дијалога о политикама и утврђивању стратешких опција, јасно наводећи да питања менталног здравља прожимају надлежности више државних органа и да их је неопходно посматрати као заједнички задатак. Неопходна је посвећеност свих актера, јасна расподела одговорности и дефинисање надлежних актера као и утврђивање прециyних временских оквира. То је разлог зашто је осим стратешког документа визије неопходан и пратећи операционализован акциони план.

ЕУ снажно подржава Србију на овом путу. Не само зато што “одговарајући стандарди менталног здравља којима се осигуравају људска права и одговарајућа социјална заштита представљају део преговора Србије са ЕУ, што се захтева не само Поглављем 23 које се бави основним правима, него и Поглављима 19 и 28 која се односе на питања социјале и здравствене заштите, већ и зато што је ментално здравље веома важна тема за све нас, јер се ради о врло важном питању за људе које у све већој мери утиче на друштво”, како је рекао Николас Бизел, из Делегације Европске уније у Републици Србији.

Овај мултидисциплинарни форум за размену мишљења између професионалаца, припадника академских установа, цивилног друштва, особа са менталним сметњама и чланова њихових породица, омогућио је да се чују веома лична сведочења. Олгица из Нове визије, Удружења корисника услуга менталног здравља и чланова њихових породица, изразила је захвалност што “Напокон, након више од пет година, има прилику да буде овде, разговара, да свој допринос и чује друге”. Радна група Министарства здравља се обавезала да ће у процес израде нацрта укључити кориснике услуга и чланове њихових породица.

Демократска расправа се бавила законским решењима, најбољом праксом, и оперативним питањима и закључила да заштита менталног здравља захтева укљученост свих корисника услуга менталног здравља, међуресорну сарадњу, мобилизацију финансијских и људских ресурса, укључујући и средства предприступне помоћи ЕУ, израду студије изводљивости, именовање регионалних координатора за спровођење политике менталног здравља, покретање годишњег форума психијатријских и установа социјалне заштите, као и широку кампању информисања јавности која ће довести до дестигматизације и заштите од дискриминације. Деинституционализација не сме да води транс-институционализацији, “људска права у области менталног здравља су један нов начин даљег напретка који ће довести до мера које мењају живот и захтевају спајање процеса у психијатрији са процесима социјалне заштите”, рекао је Роберто Мецина из Одељење за ментално здравље, (Пројекат EQUAL, Трст). Наставиће се активности заговарања стварних промена.

Конференцију су заједнички организовали Савет Европе (СЕ), у оквиру пројекта “Јачање заштите људских права лица лишених слободе и осуђених лица у Србији“, а који се спроводи у оквиру заједничког програма Европске уније и Савета Европе “Horizontal Facility“ за Западни Балкан и Турску, и Београдска канцеларија Међународне мреже за помоћ (International Aid Network – IAN) и Здравствени центар Трст у оквиру пројекта EQUAL, који финансира регион Friuli Venezia Giulia Region – L.R. 19/2000 – Италија.

Подели

Comments are closed.