Консултације о политичким и економским критеријумима и европским стандардима – позив за достављање писаних доприноса годишњем Извештају о Србији за 2018.

0

Обавештавамо вас да Делегација Европске уније у Републици Србији почиње припреме за писање годишњег Извештаја о Србији за 2018. Као и до сада, позивамо организације цивилног друштва да приложе своје писане доприносе како бисмо добили увид у њихове ставове о темама које су покривене Извештајем.

Годишњи Извештај о Србиј за 2018. ће имати сличну структуру као Извештај за 2016. Извештај ће се у оквиру свих релевантних критеријума (политичких, економских критеријума и европских стандарда) бавити проценом напретка Србије у периоду између октобра 2016. и фебруара 2018. Процена напретка ће бити заснована на донетим одлукама, усвојеном законодавству и степену њихове примене.

Делегација изузетно цени дијалог са организацијама цивилног друштва као кључним партнерима у процесу европских интеграција Србије. У том смислу је писани допринос о испуњењу политичких и економских критеријума и достизању европских стандарда Извештају о Србији за 2018. више него добродошао. Ваш допринос писању Извештаја је од изузетног значаја за прецизну анализу и детаљну процену напретка.

Интегрални текст Извештаја о Србији за 2016, као и саопштење о политици проширења за 2016. су доступни на следећим линковима:

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_serbia.pdf

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_strategy_paper_en.pdf

Молимо да ваше писане доприносе доставите до петка, 20. октобра 2017. до краја радног времена на следећу е-маил адресу:

DELEGATION-SERBIA-EIE@eeas.europa.eu

са насловом: Извештај о Србији за 2018. – (назив ваше организације) писани допринос.

Подели

Comments are closed.