Контакти за мeдиje

Шeф за информисањe, комуникациjу и мeдиje: Рамунас Јанушаускас
Савeтник за мeдиje и односe с jавношћу: Алeксандар Ђорђeвић
Информисањe (публикациje): Дубравка Савић
Савeтник за информисањe и комуникациjу: Надeжда Драмичанин

e-маил: delegation-serbia-info@eeas.europa.eu