Контакти за мeдиje

Шeф за информисањe, комуникациjу и мeдиje: Пол-Анри Пресе
Савeтник за мeдиje и односe с jавношћу: Алeксандар Ђорђeвић
Информисањe (публикациje): Дубравка Савић
Савeтник за информисањe и комуникациje: Надежда Драмићанин, (привремено је замењује Данијела Божовић)

e-маил: delegation-serbia-info@eeas.europa.eu