Млади искључени из јавног живота, спадају у најугроженију категориију становништва

0

Најугроженије категорије младих људи у земљама Западног Балкана и у Турској су оне које долазе из руралних подручја, живе испод линије сиромаштва или припадају избегличкој и мигрантској популацији, показало је истраживање о положају младих.

Истраживање које је урађено у оквиру регионалног пројекта “Мрежа омладинских фондова Западног Балкана и Турске” укључило је и Индекс омладинске партиципације који је показао да су млади у великом проценту искључени и из јавног живота.

На отврарању округлог стола “Учешће младих у локалним заједницама у земљама Западног Балкана и у Турској: изазови и перспективе” шеф Делегације ЕУ у Србији Сем Фабрици је рекао да “из перспективе људског капитала, као једног од кључних ресурса за развој друштва, јачање политика укључивања младих у све сфере друштва је кључно како би постали покретачи промена, пре свега у економској сфери”. Фабрици је додао да такве политике подржавају фундаменталне вредности на којима је и основана ЕУ, као што су демократија, солидарност и поштовање људских права.

Fonet

Директорка “Фондације Ана и Владе Дивац”, Ана Коесхалл навела је да је заједничка карактеристика свих земаља обухваћених овим регионалним пројектом и које су у статусу кандидата за приступање ЕУ, да ни у једној од њих млади не учествују у високом проценту у доношењу важних друштвених одлука, као и да актуелне јавне политике према младима нису усмерене на подстицање овог процеса.

“Недовољна укљученост младих изражена је у свим сферама живота, али најизраженија је у политичкој, економској и социјалној сфери и највише погађа младе из најосетљивијих категорија. Са друге стране Индекс омладинске партиципације показује да највише изостају подаци о социјалној сфери што отежава креирање квалитетних мера подршке најугроженијим групама младих”, рекла је она.

Србија има Националну стратегију за младе за период од 2015. до 2025. године, а на округлом столу је оцењено да се све земље Зпадног Балкана и Турска сусрећу са истим проблемима и да размена искустава и примери добре праксе могу директно утицати на побољшање квалитета живота младих.

Подели

Comments are closed.