Нове погодности за потрошаче: Комисија јача права потрошача ЕУ и њихово спровођење

0

Европска комисија је предложила нове погодности за потрошаче како би омогућила свим европским потрошачима да у потпуности остваре права прописана законодавством Уније. Иако је један од лидера у свету када су у питању правила за заштиту потрошача, скорашња дешавања, попут афере Дизелгејт, указала су на недостатке у погледу спровођења тих правила у пракси.

Први потпредседник Тимерманс је изјавио: „Данас уводимо нове погодности за потрошаче како бисмо остварили праведније јединствено тржиште од ког користи имају и потрошачи и предузећа. Уводимо колективну правну заштиту за групе европских потрошача када претрпе штету, као у недавним случајевима. Адекватним заштитним мерама ћемо обезбедити да нема злоупотребе. Потрошачи ће знати од кога купују на интернету. Знаће и ако су трговци платили своје место у резултатима претраживања. Већина трговаца који послују поштено ће пословати лакше. Мањем број трговаца који намерно злоупотребљавају поверење европских потрошача ће бити изречене строже казне.“

Вера Јурова, комесарка ЕУ за правосуђе, заштиту потрошача и родну равноправност, додаје: „Морамо да уравнотежимо позиције великих компанија које имају велику предност над појединачним потрошачима. Репрезентативним поступцима ће се осигурати већа праведност за потрошаче, а не више посла за адвокате. Будући да ће санкције бити везане за годишњи промет предузећа, тела за заштиту потрошача ће коначно имати овлашћења да казне оне који прекрше правила. Варање не може бити јефтино.”

Захваљујући новим погодностима за потрошаче, квалификована тела ће моћи да покрену репрезентативне поступке у име потрошача, а тела за заштиту потрошача у државама чланицама ће имати већа овлашћења за изрицање казни. Осим тога, заштита потрошача на интернету ће бити проширена, док ће забрана двојног квалитета производа којом се потрошачи обмањују бити јасније дефинисана у законодавству ЕУ.

Подели

Comments are closed.