Одржан други стратешки дијалог на високом нивоу у оквиру Секторског реформског уговора у образовању

0

Други стратешки дијалог на високом нивоу у оквиру Секторског реформског уговора у образовање, чији је циљ праћење и управљање реформама у области образовања, одржан је 18. априла 2019. године. Задатак савета јесте креирање подстицајног окружења и ресурса неопходних за свеобухватно управљање применом образовних реформи.

Овај савет успостављен је да води дијалог о образовним реформама, прати ефикасност примене мера из Националне стратегије развоја образовања 2020 и поглавља 23 и 26, води изградњу институционалних и административних капацитета и предложи основ за креирање нове стратегије образовања накона 2020. године. Савет се састаје два пута годишње.

Делегацију ЕУ заступала је заменица амбасадора Матеја Норчич Штамцар.  Владу Србије заступали су министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић, министарка европских интеграција Јадранка Јоксимовић, као и државни секретари, помоћници министара и други представници Министарства правде, Министарства финансија, Министарства рада, запошљавања, социјалних и борачких питања, Министарства омладине и спорта и Канцеларије за људска и мањинска права.

Норчич Штамцар истакла је да је Европска комисија позитивно оценила постигнућа Владе у 2017. години и на основу ове оцене одобрено је 6,8 милиона евра у децембру прошле године, са циљем да ова средства наменски допринесу унапређењу образовне реформе у Србији.

„Упркос напретку, потребно уложити додатне напоре у: бољу комуникацију и координацију свих актера у области образовања, као и снажнији консултативни процес са спољним актерима; успостављање оквира за праћење реформе на основу свих релевантних стратегија и успостављање кохерентног информационог система, који ће обухватити и релевантне међународне показатеље,“ истиче она.

Стратешки дијалог био је усмерен на напредак у имплементацији Националне стратегије развоја образовања, укључујући образовање на језицима националних мањина и образовања ученика и ученица ромске националности. Разговор се тицао припрема за израду новог стратешког оквира до краја 2030. године, развоја информационог система за управљање образовањем, изградње институционалних капацитета и, посебно, унапређења квалитета образовања за децу ромске националности и за ученике који наставу похађају на језицима националних мањина.

Секторски реформски уговор вредан је 27,4 милиона евра и његов циљ је подршка Влади Републике Србије да реализује реформе у области образовања, на основу националних стратегија. Посебни циљеви овог уговора јесу успостављање националног оквира квалификација, обука наставника за реализацију програма наставе и учења оријентисане на исходе и побољшање квалитета и обухвата система образовања.

Подели

Comments are closed.