Подршка ЕУ за унапређење ефикасности транспортног сектора Србије

0

У Београду је обележен завршетак твининг пројекта „Јачање администативних капацитета транспортног сектора у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и надлежним институцијама“.

Вредност овог пројекта који је трајао две године, је 1,75 милиона евра,  а финансиран је кроз претприступни програм ЕУ ИПА 2013 уз суфинансирање Републике Србије. Циљ је био унапређења административних капацитета Министарства и другим релевантним институција транспортног сектора у Србији за обављање задатака који  произилазе из усаглашавања националног законодавства са законодавством ЕУ у области транспорта.

Ово је први пројекат који је уговорен у оквиру децентрализованог система управљања пројектима који се финансирају из ИПА донаторских средстава.

Француско министарство саобраћаја је водило овај пројекат, заједно са Финском транспортном агенцијом и литванским Министарством саобраћаја. Више од 10 српских институција је било укључено: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Дирекција за железнице, Инфраструктура железница Србије, Центар за истраге удеса и озбиљних незгода, Агенција за безбедност саобраћаја, Аеродром „Никола Тесла“, Директорат цивилног ваздухопловства и друге.

Унапређење квалификација и оспособљености запослених, подржано је кроз више од 100 обука, семинара и радионица и студијске посете Француској, Финској и Литванији.

Твининг пројекат је укључио 50 међународних експерата који су, за две године, обавили 200 експертских мисија, написали 12.000 страница докумената и нацрте 22 законска акта, у циљу помоћи Србији у усклађивању са најбољим праксама Европске уније.

Кроз 5 компоненти пројекта службеници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и релевантних транспортних институција су уз помоћ колега из администрација земаља чланица ЕУ: Француске, Финске и Литваније израдили стратешки оквир за развијање транспортног система у Републици Србији, алат за ефикасно праћење имплементације стратегије у складу са стандардима ЕУ, увели систем за управљање безбедношћу у железничком саобраћају (СМС), односно систем за верификацију СМС у складу са захтевима и стандардима ЕУ и унапредили своја знања и вештине у обављању задатака који  произилазе из усаглашавања националног законодавства са законодавством ЕУ у области транспорта.

Усаглашавање националног законодавства са законодавством ЕУ, као и стратешко планирање и праћење реализације стратегије су континуирани процеси чије успешно обављање је један од предуслова за успешно вођење претприступних преговора у оквиру Поглавља 14 и 21, као и успешну интеграцију транспортног система РС  са системом ЕУ.

Овај пројекат је допринео унапређењу ефикасности транспортног сектора Србије у свим облицима саобраћаја, бољем планирању и праћењу постизања стратешких циљева у области транспорта. Стратешки оквир израђен је на основу Беле књиге ЕУ о транспортној политици и анализа у секторима за друмски, железнички, ваздушни и водни саобраћај. Хоризонталне мере, попут безбедности и сигурности, интелигентних транспортних система, енергетске ефикасности и интермодалности, такође су била кључна питања. Увођењем система за управљање безбедношћу српски управљач железничке инфраструктуре добио је алат за повећање нивоа безбедности на националној железничкој мрежи на нивоу европских стандарда.

Подели

Comments are closed.