Подршка ЕУ Србији за спровођење поглавља 23

0

Приступни преговори са ЕУ у области правосуђа и основних права, односно области које покрива поглавље 23, захтевају снажне и функционалне системе правосуђа и јавних услуга како би се грађанима Србије обезбедили слобода, безбедност и правда. За подупирање широког спектра политика у овом поглављу су неопходни снажни правни оквир и поуздане институције.

Влада Србије је у марту 2016. усвојила акциони план за спровођење поглавља 23, након чега су у јулу 2016. отворени преговори у поменутом поглављу. Законодавна реформа повезана с овим поглављем и области које покрива акциони план за поглавље 23 су у надлежности Министарства правде, које поред тога игра и главну улогу у преговарању, координацији и извештавању о овом поглављу. Значајан део спровођења акционог плана за поглавље 23, међутим, спада у надлежност других институција, међу којима су судови, тужилаштва, полиција, ресорна министарства и организације цивилног друштва.

Како се наводи у недавном Извештају Европске комисије о Србији за 2018, у овој сложеној области треба спровести велики број реформи. У недавно објављеној Стратегији за Западни Балкан је такође истакнуто да напредак у области владавине права има и да ће надаље имати суштински значај за евентуално приступање.

Као највећи донатор Србије, ЕУ је посвећена подупирању реформског процеса, а поучена искуством претходних проширења, ЕУ је свесна да је за тај процес неопходан значајан временски период.

Јачање капацитета Министарства правде у складу са захтевима преговарачког процеса за приступање ЕУ:

Двогодишњи пројекат за пружање техничке помоћи вредан два милиона евра под називом ‘Јачање капацитета Министарства правде у складу са захтевима преговарачког процеса за приступање ЕУ’ је почео 15. маја 2018. Његов основни циљ је унапређење сектора правосуђа у складу са захтевима за приступање ЕУ.

Њиме ће се отклонити недостаци у три кључна аспекта:

  • Унапређење нормативног оквира и стандардâ;
  • Подршка Министарству правде за реализацију задатака садржаних у акционом плану за поглавље 23;
  • Подршка Министарству правде у циљу побољшања координације, наџора и извештавања о спровођењу поглавља 23.

Овај пројекат карактерише велики број активности, а у њему ће учествовати два стална експерта док ће током више од 1.500 дана у пројекту учествовати и одређени број краткорочних експерата. Њихов рад ће обухватити низ области, од правне, институционалне и процедуралне анализе, до пружања подршке за израду закона и подршке реализацији свакодневних активности Министарства правде, те учешћа у обукама, округлим столовима и конференцијама.

За више информација:
Делегација ЕУ у Републици Србији
Оделење за информисање, комуникацију и медије
delegation-serbia-info@eeas.europa.eu

Програм менаџер у Делегацији ЕУ Уна Кели
una.kelly@eeas.europa.eu

Подели

Comments are closed.