Позив за достављање писаних доприноса годишњем извештају о Србији за 2019 – консултације о политичким и економским критеријумима и европским стандардима

0

Обавештавамо вас да Делегација Европске уније у Републици Србији почиње припреме за писање годишњег Извештаја о Србији за 2019. Као и ранијих година, позивамо организације цивилног друштва да приложе своје писане доприносе како бисмо добили увид у њихове ставове о темама које покрива Извештај.

Годишњи Извештај о Србиј за 2019. ће имати сличну структуру као Извештај за 2019. Извештај ће се у оквиру свих релевантних критеријума (политичких и економских критеријума и европских стандарда) бавити проценом напретка Србије у периоду након фебруара 2018. Процена напретка ће бити заснована на донетим одлукама, усвојеном законодавству и степену спровођења.

Делегација изузетно цени дијалог са организацијама цивилног друштва као кључним партнерима у процесу европских интеграција Србије. У том смислу је писани допринос о испуњењу политичких и економских критеријума и достизању европских стандарда Извештају о Србији за 2019. више него добродошао. Ваш допринос писању Извештаја је од изузетног значаја за прецизну анализу и детаљну процену напретка.

Интегрални текст Извештаја о Србији за 2018, као и саопштење о политици проширења за 2018. су доступни на следећим линковима:

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-serbia-report.pdf

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417_strategy_paper_en.pdf

Молимо да писане доприносе доставите до краја радног дана у понедељак, 5. новембра 2018. на следећу е-маил адресу:

DELEGATION-SERBIA-EIE@eeas.europa.eu

са насловом: Извештај о Србији за 2019. – (назив ваше организације) писани допринос.

Подели

Comments are closed.