Почео пројекат „ЕУ за бољу животну средину“

0

Статус Србије у припремама за преговоре око поглавља 27 био је главна тема почетне конференције пројекта „ЕУ за бољу животну средину“. Двогодишње активности финансира Европска унија са два милиона евра.

Општи циљ пројекта је унапређење стратешке политике, правног и институционалног оквира у области заштите животне средине и усвајања директива ЕУ у секторима квалитета ваздуха, руковања хемикалијама и на тему хоризонталних питања која се односе на заштиту животне средине. Такође, пружа се подршка у реализацији Националне стратегије апроксимације у области заштите животне средине.

Представници Министарства заштите животне средине, главног корисника пројекта, говорили су о искуству Србије у области заштите ваздуха и у области хемикалија. Учесници из Републичког геодетског завода презентовали су искуство Србије у вези са INSPIRE директивом (о инфраструктури за просторне информације у Европи), а представљена су и искуства држава чланица Уније – Чешке и Француске – у спровођењу правних тековина ЕУ.

Пројекат „ЕУ за бољу животну средину“ требало би да помогне Србији у предузимању мера за побољшање квалитета ваздуха, затим мера за уређивање производње, стављања на тржиште и употребе хемикалија и биоцида, с циљем заштите животне средине и здравља људи.

Пројекат укључује израду Националне стратегије заштите ваздуха са релевантним Акционим планом, израду осам специфичних планова за спровођење 6 посебних директива и 2 уредбе (ДСИП/РСИП), од којих се пет односи на сектор заштите ваздуха, један на ИНСПИРЕ директиву, и два специфична плана за спровођење уредби из области управљања хемикалијама.

Документи настали током рада помоћи ће представницима Србије у процесу преговора са Европском унијом за припрему добро аргументоване преговарачке позиције. На тај начин, пројекат наставља да пружа техничку подршку Министарству заштите животне средине и другим заинтересованим странама у припреми стратешких, планских и програмских докумената који представљају захтеве у процесу усклађивања закона и преговора о приступању ЕУ.

Подели

Comments are closed.