Инфо кутак за потенцијалне извознике у ЕУ

The EU Trade Helpdesk – ваш онлајн водич за приступ европском тржишту

Шта је ЕU Trade Helpdesk?

ЕU Trade Helpdesk је бесплатни онлајн сервис чији је примарни циљ пружање подршке заинтересованим извозницима из трећих земаља на тржиште ЕУ, који садржи ажуриране основне информације о свим формалностима у погледу извоза на тржиште ЕУ са којима извозници морају бити упознати. Онлајн база података нуди специфичне податке за сваку земљу и сваки производ на неколико језика.

Шта сваки потенцијални извозник у ЕУ треба да зна?

Приступање тржишту ЕУ није мистерија. Европска комисија је успоставила бесплатни алат на интернету који садржи све неопходне информације за потенцијалне извознике. ЕУ Trade Helpdesk је много више од базе података о царинским тарифама. Компаније које разматрају извоз на тржиште ЕУ могу доћи до следећих информација у неколико кликова:

  • Царинске дажбине које треба платити на царинама ЕУ.
  • Здравствене, безбедносне, маркетиншке и техничке стандарде које треба испунити.
  • Правила и доказе о пореклу: како доказати да производ долази из земље која има преференцијални режим.
  • Унутрашње порезе који се примењују у земљи у коју се увози.
  • Обрасце које треба приложити уз робу која се извози.
  • Статистичке податке о трговини производима који се извозе.

Интернет страници и бази података Trade Helpdesk је могуће приступити бесплатно из целог света.