Користи које Србија остварује у трговини са ЕУ

Уопштено говорећи, Србија има значајне користи од трговинске и економске интеграције са ЕУ. Европска унија је традиционално кључни трговински партнер Србије, са уделом од преко 66% у њеном укупном извозу и преко 62% у укупном увозу Србије у 2017. години, а ови проценти бележе сличне вредности и у ранијим годинама. Извоз српских производа у ЕУ је више него утростручен, пораставши са 3,2 милијарде у 2009. години на 9,9 милијарди у 2017. години!

Трговински дефицит је и даље на страни Србије, али се током година непрестано смањује. Другим речима, извоз српских производа у ЕУ бележи већи раст од увоза из ЕУ, што резултира смањењем трговинског дефицита и побољшањем покривености увоза извозом са мање од 50% у 2009. години на преко 77% у 2017. години (77 одсто увоза из ЕУ је било покривено извозом српских производа на тржиште ЕУ).

Појединачне државе чланице ЕУ су традиционално у самом врху најважнијих трговинских партнера Србије, што се пре свега односи на Италију и Немачку, али и Румунију као значају извозну дестинацију и Мађарску као важну земљу порекла српског увоза. Србија је у 2016. години извезла преко 13% одсто од укупног извоза у Италију и 12,6% у Немачку. Када је у питању увоз, скоро 13% од укупног увоза је дошло из Немачке, док је из Италије Србија увезла 10% свих производа.

Када је у питању трговина пољопривредним производима, Србија по правилу остварује суфицит у размени са ЕУ. Овај дефицит се у протеклих неколико година креће око 400 милиона евра у корист Србије, али је у 2016. години достигао врхунац од скоро 600 милиона евра, али је у 2017. пао на 337 милиона евра због суше која се негативно одразила на производњу и извоз пољопривредних производа из Србије.

Велики значај тржишта ЕУ као извозне дестинације за српске пољопривредне производе се огледа у чињеници да Србија од укупног извоза пољопривредних производа око половину извезе на тржиште ЕУ. Србија је у 2017. години 45% укупног извоза пољопривредних производа извезла управо у ЕУ. Извоз пољопривредних производа из Србије је више него удвостручен у последњој деценији, бележећи раст са 640 милиона евра у 2009. на скоро 1,3 милијарде евра у 2017. години. Истовремено, увоз пољопривредних производа из ЕУ је такође удвостручен са 440 милиона евра у 2009. на око 945 милиона у 2017. години.

Користи за Србију са аспекта инвестиција

Према најновијим подацима Народне банке Србије, директна страна улагања компанија из ЕУ износе 73% укупних директних страних улагања у Србији у протеклих осам година, односно у периоду између 2010. и 2017. године. Компаније са седиштем у ЕУ су у датом периоду заслужне за скоро три четвртине укупних директних страних улагања, при чему су запослиле скоро 200.000 људи. Укупна директна страна улагања из земаља ЕУ су у протеклих осам година достигла 11,3 милијарди евра.

Компаније из ЕУ су у претходној деценији биле водећи инвеститори у Србији. Ове компаније су српској привреди донеле ефикасност, савремене технологије и практична знања што је, са друге стране, значајно повећало продуктивност и конкурентност српске привреде, као и њен извозни потенцијал и буџетске приходе, генеришући привредни раст у целини. Коначно, отварање српског тржишта за компаније из ЕУ је створило разноврсност избора и снизило цене за српске потрошаче.