Трговина Србиje и ЕУ пољоприврeдним производима

  • Суфицит Србије у трговини пољопривредним производима са ЕУ је у 2016. достигао врхунац од скоро 600 милиона евра.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije