Укупна трговина Србиjа – ЕУ

  • Дефицит Србије у укупној трговини са ЕУ бележи сталан пад.

Izvor: Statistički zavod Republike Srbije