Уз подршку Европске уније унапређен и модернизован статистички систем Србије

0

Републички завод за статистику унапредио је и модернизовао рад током активности пројекта “Јачање статистичког система Србије побољшањем методологија и стандарда кроз примену добре праксе“ који је финансирала Европска унија.

Резултати остварени у протеклих 20 месеци у складу са захтевима у просецу усклађивања домаћег са Европским статистичким системом, представљени су на конференцији која је одржана 5. децембра 2017. у Београду.

Уводна излагања одржали су др Миладин Ковачевић, директор Републичког завода за статистику (РЗС) и Питер Еверерс, директор Евростата, задужен за кооперацију и међународну сарадњу у Европском статистичком сиситему. Директор РЗС Миладин Ковачевић је изјавио да „више нема препрека за отварање преговарачког Поглавља 18, које се односи на област статистике“ и изразио наду да ће се то ускоро десити. Питер Еверерс указао је значај званичне статистике и изазове са којима се сусреће у сваком систему.

Током трајања пројекта успешно је завршено усклађивање методологија и стандарда који се примењују за производњу поузданих статистичких основа, неопходних за друштвени и економски систем Србије у погледу приступања Европској унији, као и хармонизација одређених статистичких области и индикатора који се користе као основа за доношење јавних политика у свим кључним областима.

Уз подршку пројекта модернизован је ИКТ сектор РЗС-а, израђен нови веб сајт РЗС-а и обезбеђена интероперабилност која подразумева размену података и знања са другим институцијама и организацијама.

Пројекат је РЗС-у пружио неопходну подршку у вези са унапређивањем свеукупног система израде националних рачуна у складу са захтевима и методологијама Евростата (статистички завод ЕУ).  РЗС је институција која је одговорна и за производњу сета Индикатора одрживог развоја Европске уније, од којих неки већ постоје у оквиру статистичког система. Уз активности пројекта, прикупљено је 104 индикатора од могућих 135 (у овом тренутку, Србија има око 80% показатеља што омогућује праћење одрживог развоја).

Пројекат је, такође, допринео испуњавању обавеза из преговарачког поглавља 18 за чланство у ЕУ који представља област статистике, а поред овог поглавља, званична статистика треба да обезбеди податке и за 16 других преговарачких поглавља (од укупно 35), посебно у областима економије, финансија, пољопривреде и регионалне политике.

Напредак неке земље у процесу европских интеграција мери се искључиво на основу званичних статистичких података. Како су правне тековине (ацqуис) ЕУ у сталном развоју, потребно је да статистички систем Србије буде ојачан како би могао да прати промене у оквиру Европског статистичког система, али и да одговори на све изазове који стоје не само пред статистиком, већ и пред читавим процесом преговора за чланство у ЕУ.

Европска унија претходно је донирала Републичком заводу за статистику и ИТ опрему у вредности од 600.000 евра (дата центар, рачунаре и пратећу опрему за централну зграду Завода и подручна одељења) која је била од велике важности за реализацију овог пројекта.

Недавно је ЕУ доделила РЗС-у и грант у износу од 2,2 милиона евра за спровођење Анкете о структури пољопривредних газдинстава. ЕУ ће наставити да пружа континуирану подршку Заводу и у будућности.

Скупу су присуствовали представници Делегације ЕУ у Србији, министарстава, међународних организација, регулаторних тела, научних установа, као и представници привредних комора и пословних удружења. Пројекат је финансирала Европска унија са 3,5 милиона евра, а реализовао конзорцијум који предводи немачка комапнија ГОПА.

Подели

Comments are closed.