Унапређење права жртава

0

Мисија ОЕБС-а у Србији и Делегација Европске уније у Србији, у партнерству са Министарством правде, одржале су данас конференцију у Београду како би обележиле Европски дан жртава кривичних дела. Ове организације су представиле радни текст нацрта Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела за период 2019–2025 године.

Циљ националне стратегије је унапређење правног и институционалног оквира за гарантовање права жртава у складу са европским и међународним стандардима. Конкретно, Стратегија и њен акциони план предвиђају успостављање Националне мреже која ће обухватати правосуђе, полицију, институције социјалне и здравствене заштите, као и организације цивилног друштва које пружају подршку жртвама и сведоцима.

Радни текст Стратегије израдила је Радна група Министарства правде уз стручну и техничку помоћ Мисије ОЕБС-а у Србији, у оквиру трогодишњег пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији”, који финансира Европска унија. Израда нацрта Националне стратегија финасирана је средствима Европске уније у вредности од 1,5 милиона евра.

,,Према подацима Европске комисије за 2017. годину, 15 % или чак 75 милиона људи у Европској унији је било жртва неког кривичног дела.  Обавеза је државе да свако ко је доживео несрећу да постане жртва добије подршку која одговара његовим потребама и која му је довољна да превазиђе или бар умањи трауму виктимизације.  У том циљу, израда Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела постављена је као приоритет, коме је Министарство правде приступило посвећено, одговорно и ефикасно,” истакао је државни секретар у Министарству правде Радомир Илић.

Илић је указао да је Акциони план за Поглавље 23, као један од најважнијих задатака, препознао успостављање система подршке жртвама и сведоцима.  ,,Имајући у виду да ова област захтева јединствен приступ правосудних институција, али и бројних других државних органа и организација цивилног друштва са којима држава долази у контакт, препозната је потреба за успостављањем једног координисаног система подршке како би жртва са једне стране имала приступ уједначеним, доступним и квалитетним услугама подршке, а са друге стране да се обезбеди оптимална искоришћеност постојећих, како људских, тако и материјалних ресурса,” истакао је државни секретар.

Он је нагласио да је најзахтевнији корак у реализацији ове стратегије, али и корак који ће донети највећи бољитак за грађане у односу на тренутно стање, успостављање мреже служби за подршку жртвама и сведоцима на територији целе Репубике Србије.

,,Реализација ове Стратегије ће омогућити постојање и праћење прецизних података о броју и структури пружалаца, као и програмима које нуде. Кроз поседовање прецизних података обезбедиће се квалитетније планирање средстава неопходних за функционисање система,” истакао је Илић.

„Надамо се да ће ова нова Национална стратегија о правима жртава кривичних дела, као и пратећи Акциони планови, помоћи да се ојача и консолидује систем заштите права жртава, на добробит свих грађана Србијеˮ, изјавила је на догађају заменица шефа Делегације ЕУ Матеја Норчич Штамцар.

„Радни текст нацрта Националне стратегије и јавна дебата кључни су кораци ка изградњи делотворне и у потпуности функционалне националне мреже подршке жртвама,ˮ изјавио је шеф Мисије ОЕБС-а у Србији амбасадор Андреа Орицио.

Орицио је додао да је циљ увести механизме који ће охрабрити жртве и сведоке да сведоче, тако што ће смањити ризик од секундарне виктимизације и елиминисати страх од одмазде.

„Мисија ОЕБС-а у Србији ради у блиском партнерству са актерима у Србији како би се успоставио ефикасан институционални оквир, у складу са међународним стандардима. Имајући то у виду, Мисија је пружила помоћ српским институцијама, посебно Министарству правде, у креирању модела подршке жртвама и сведоцима у Србији на систематичан начин, кроз изградњу и побољшање постојећих капацитета,” рекао је Орицио.

Поред чланова Радне групе, конференцији су присуствовали представници Министарства правде, Министарства за европске интеграције, Врховног касационог суда, Републичког јавног тужилаштва, Правосудне академије, других државних институција, организација цивилног друштва, као и представници других међународних организација и дипломатских мисија.

Представљање основне структуре и темељних принципа Националне стратегије пратила је дискусија о радном тексту нацрта, у склопу јавне дебате пре њеног усвајања од стране Владе Србије. Националну стратегију пратиће одговарајући акциони план за прве три године њеног спровођења.

Подели

Comments are closed.