6. Forum civilnog društva Zapadnog Balkana: zalaganje za slobodu medija, proširenje EU, adekvatnu migracijsku politiku i osnaživanje žena

0

Evropski ekonomski i socijalni komitet (EESC) održao je 10. i 11. jula šesti Forum civilnog društva Zapadnog Balkana u Sarajevu. Učesnici su usvojili Finalnu deklaraciju koja poziva na veću medijsku slobodu, otvaranje vrata Zapadnom Balkanu ka EU, sprovođenje migracijskih politika i veće prilike za zapošljavanje kao i rad na pravima žena.

Forum je otvorio predsednik EESC-a Georges Dasis rečima: „Cilj kom svi treba da teže je trajni mir između zemalja koje su, ne tako davno, prošle kroz strašne trenutke, a process pridruživanja Evropskoj uniji je tu da bi uspostavio mir u njihovim odnosima“, dodajući da „evropske integracije nisu samo pitanje političke i ekonomske integracije i saradnje, već i pitanje ostvarivanja kontakata i dijaloga između građana.“

Andrej Zorko, predsednik Odbora za praćenje Zapadnog Balkana EESC-a je dodao: „Stav Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta je oduvek bio jasan – budućnost zemalja Zapadnog Balkana je u Evropskoj uniji i organizovano civilno društvo treba da igra važnu ulogu u procesu pridruživanja EU.“

Učesnici su izrazili nadu da će politika proširenja EU ostati jedan od prioriteta Evropske unije, uprkos mnogobrojnim izazovima sa kojima se EU suočava te da će ta politika postati progresivnija i ambicioznija. Naglasili su da je u cilju podsticanja pomirenja i unapređenja opšte demokratizacije zemalja Zapadnog Balkana od suštinske važnosti da institucije EU i vlade zemalja Zapadnog Balkana ulože veće napore kako bi se civilnom društvu dalo više prostora za delovanje.

U deklaraciji se vlade zemalja Zapadnog Balkana pozivaju da promovšu društveni dijalog i da u potpunosti i redovno uključuju ekonomske i socijalne savete u proces sprovođenja reformi i zakonodavnih promena.

Kada su u pitanju migracije, učesnici su pozdravili važnu ulogu koju organizacije civilnog društva igraju u upravljanju izbegličkom krizom. Izrazili su zabrinutost zbog uticaja depopulacije kao posledice unutarregionalnih migracija i emigracije ka EU i pozvali su vlade zemalja da razvoj ruralnih područja i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje, pogotovo za mlade ljude, stave visoko na listu prioriteta.

Učesnici foruma su izrazili zabrinutost povodom negativnih dešavanja u regionu vezanih za slobodu izražavanja i medije, koje učesnici smatraju preduslovom za uspostavljanje snažnih demokratskih društava.

Još jedna tema diskusije su bili zajednički izazovi EU i Zapadnog Balkana u pogledu prava i osnaživanja žena, uključujući široko rasprostranjeno nasilje u porodici, ograničene mogućnosti na tržištu rada, nejednak pristup učešću u politici na visokom nivou, nizak nivo ženskog preduzetništva i neadekvatnu ravnotežu između poslovnog i privatnog života.

Kontekst

Počev od 2006, Odbor za praćenje Zapadnog Balkana EESC-a svake dve godine organizuje Forum civilnog društva, koji pruža priliku za razmenu mišljenja o trenutnoj situaciji u kojoj se nalazi civilno društvo u regionu, njegovim potrebama i budućem razvoju. Forum okuplja organizacije civilnog društva iz zemalja Zapadnog Balkana, članica EESC-a, predstavnike ekonomskih i socijalnih saveta i sličnih institucija i predstavnike institucija EU i vlada zemalja iz regiona. Učesnici usvajaju zaključke koji se upućuju nacionalnim vlastima i evropskim institucijama.

Podeli

Comments are closed.