60 godina međunarodne saradnje u krivičnim stvarima

0

Ove godine, obeležava se 60. godišnjica Evropske konvencije o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima. Srbija je ratifikovala 25 konvencija Saveta Evrope koje se bave međunarodnom saradnjom u krivičnim stvarima. Evropska unija, zajedno sa Savetom Evrope, podržava srpske tužioce u programu obuke za poboljšanje efektivne pravne pomoći preko granica.

Konferencija „Međunarodna saradnja u krivičnim stvarima“ obežila je završetak ovih obuka. Zamenica republičkog javnog tužioca Gordana Janićijević prepoznala je važnost pomoći koju pruža državnom tužilaštvu.

„Međunarodna saradnja u krivičnim stvarima, posebno u kontekstu zaštite ljudskih prava, ključni je preduslov za uspešnu borbu protiv kriminala od strane srpskih sudova. Zbog toga su važna saznanja tužilaca kroz ove aktivnosti, a obuke po meri su značajno ojačale naše kapacitete”, rekla je Janićijević.

Šefica političkog odeljenja Delegacije Evropske unije u Srbiji Nora Hajrinen čestitala je tužiocima i zamenicima tužilaca na završetku obuka o međunarodnoj saradnji u krivičnim stvarima i ohrabrila sve da primenjuju naučene veštine . Ona je skrenula pažnju na važnost sveukupne oblasti vladavine prava u kontekstu pristupanja EU.

“Vladavina prava je od vitalnog značaja za odgovarajuću zaštitu prava građana i zato Evropska unija podržava Srbiju u procesu reforme pravosuđa. Da bi postala članica Evropske unije, Srbija se složila da prođe složen proces reformi, što takođe zahteva suštinske reforme u pravosuđu i obezbeđivanje zaštite osnovnih prava. Da bi pratila Srbiju u tom skupom i teškom procesu koji pokriva čitav spektar pregovora o pridruživanju, EU izdvaja 200 miliona evra godišnje za podršku Srbiji u sprovođenju potrebnih reformi i koje su ključne za poboljšanje kvaliteta života u Srbiji”.

Na konferenciji je zaključeno da, kako bi se osigurala održivost zajedničkih napora i implementacija standarda sadržanih u međunarodnim konvencijama o saradnji, postoji i potreba za angažmanom nacionalnih vlasti.

U poslednje tri godine, u okviru zajedničkog programa EU i Saveta Evrope o horizontalnoj pomoći i akcije „Podrška delotvornim pravnim lekovima i uzajamnoj pravnoj pomoći“, Savet Evrope je sarađivao sa Republičkim javnim tužilaštvom i Pravosudnom akademijom na stvaranju i implementaciji HELP internet kurseva o međunarodnoj saradnji u krivičnim stvarima i jačanje kapaciteta tužilaca po pitanjima vezanim za međusobnu pravnu pomoć. 15 pripravnika u tužilaštvima i 53 tužioca i zamenika tužilaca  završilo je kurs prilagođen pravnom poretku i potrebama tužilaca u Srbiji.

Za više informacija:

Podeli

Comments are closed.