Alumnisti master studija evropskih integracija Pravnog fakulteta u Beogradu posetili institucije EU u Briselu

0

Od 5. do 8. novembra 2018. godine 11 alumnista i alumnistkinja master akademskih studija evropskih integracija Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu imalo je priliku da poseti evropske institucije u Briselu.

U okviru ovog putovanja imali su jedinstvenu priliku da upoznaju institucije Evropske unije (EU) i način njihovog funkcionisanja, kao i mogućnost da, kroz razgovor sa predstavnicima vodećih istraživačkih organizacija u Briselu, razgovaraju o aktuelnim temama vezanih za evropske integracije Srbije i budućnost EU.

Studijsku posetu započeli su sastankom u Evropskoj komisiji gde su imali mogućnost da čuju nešto više o dostupnim izvorima za sprovođenje istraživanja vezanih za EU, dok su sa predstavnicama evropskih partija u Evropskom parlamentu razgovarali na temu sistema lobiranja u predstavničkom telu EU.

O daljim koracima u okviru procesa pristupnih pregovora Srbije sa EU učesnici i učesnice su razgovarali sa predstavnicima Generalnog direktorata za politiku susedstva i pregovore o proširenju. Sa tim u vezi, u okviru posete Misiji Republike Srbije pri Evropskoj uniji nastavljena je diskusija na ove teme sa osvrtom na sve što je urađeno u protekle četiri godine od početka otvaranja pristupnih pregovora, kroz analizu pregovaračkih poglavlja i pregovaračke pozicije i daljih koraka u ovom procesu.

Proces pristupnih pregovora je izuzetno komplikovan proces, te su nešto više o komunikaciji u vezi sa njim imali priliku da nauče u okviru posete odeljenju Evropske službe za spoljne poslove koji se bavi komunikacijom sa državama Zapadnog Balkana i Turske.

U Komitetu regiona i Evropskom ekonomskom i socijalnom komitetu Evropske unije alumnisti i alumnistkinje master programa evropskih integracija su imali priliku da steknu dodatna znanja na temu saradnje EU i država kandidata za članstvo u EU u oblasti regionalnog razvoja i socio-ekonomskog razvoja EU.

Polaznici posete su imali priliku da sa predstavnicima Centra za evropske politike razgovaraju o Brexitu i njegovom uticaju na budućnost EU.

U Okviru posete Generalnom direktoratu EU za pravosuđe, polaznici su imali priliku da sa predstavnicima direktorata pričaju o stanju ljudskih prava i izazovima u njihovoj zaštiti i promociji na nivou EU, ali i u Srbiji.

Ova studijska poseta deo je aktivnosti u okviru projekta koji podržava Evropska unija pod nazivom „Posete institucijama i državama članicama Evropske unije“.

Podeli

Comments are closed.