Author Jovan

Проjeктнe активности
0
Подршка локалним организацијама за јачање родне једнакости и положаја самохраним мајкама на тржишту рада

Фондација Ана и Владе Дивац, у партнерству са Центром за достојанствен рад, организовала је скуп поводом доделе финансијских средстава локалним…

1 2 3 169