Author Jovan

Проjeктнe активности
0
Бизнис инкубатори и научно-технолошки паркови шанса за јачање конкурентности

Повећана конкурентност домаће привреде и развој високотехнолошких компанија, заједнички су циљ Владе Србије и представника пословних инкубатора и научно-технолошких паркова,…

1 2 3 4 196