Bezbednija voda za piće za sve Evropljane

0

Evropska komisija je danas predložila reviziju Direktive o vodi za piće kako bi podigla kvalitet i poboljšala pristup pijaćoj vodi te kako bi potrošačima obezbedila pouzdanije informacije o vodi.

Pravo na pristup kvalitetnim osnovnim uslugama, uključujući vodu, jedno je od načela Evropskog stuba socijalnih prava koji su evropski lideri jednoglasno podržali na samitu u Geteborgu.

Cilj ovog zakonodavnog predloga je da to pravo zagarantuje i na taj način odgovori na prvu uspešnu evropsku građansku inicijativu Right2Water, koja je prikupila 1,6 miliona potpisa podrške poboljšanju pristupa bezbednoj pijaćoj vodi za sve Evropljane.

Pored toga, cilj predloga je i da osnaži potrošači tako što će dobavljače obavezati da građanima daju preciznije informacije o potrošnji, strukturi troškova i ceni vode po litru kako bi mogli da njenu cenu uporede sa flaširanom vodom. Na taj način će se doprineti postizanju ciljeva zaštite životne sredine, među kojima je smanjenje upotrebe plastične ambalaže i ograničavanje ugljeničnog otiska EU, kao i ostvarivanje ciljeva održivog razvoja.

Podeli

Comments are closed.