Bizel: EU nastavlja da podržava Srbiju u unapređenju zaštite i pomoći migrantima

0

Komesar za izbeglice i migracije Vladimir Cucić izjavio je da se u Srbiji nalazi izmedju 4.100 i 4.200 migranata, koje je potrebno što više usmeravati prema sistemu.

“Pred nama su sasvim drugačiji zadaci. Na šta se god ti ljudi odluče veoma je važno da to sve bude u okviru sistema”, kazao je Cucić na konferenciji povodom završetka projekta “Unapredjenje zaštite i humanitarne pomoći u Makedoniji i Srbiji”, koji je finansirala Evropska komisija a sproveo Danski savet za izbeglice u saradnji sa Vladom Srbije.

Komesar je kazao da se broj migranata pre dve-tri nedelje smanjio, ali se proteklih dana povećao, dodajući da pedesetak ljudi boravi napolju.

“Sa sigurnošću možemo reći da neće prestati i da je potrebno da što je moguće više usmeravamo prema sistemu i ljudima koji su kvalifikovani i licencirani”, kazao je Cucić i izrazio zahvalnost Evropskoj komisiji i Danskom savetu za izbeglice na rezultatima projekta tokom kojeg je izmedju ostalog obezbedjeno “1.300 postelja”.

Cucić je izrazio nadu da će Srbija sa partnerima, u svim drugim oblastima raditi kao što je do sada uspela na polju obrazovanja, jer je medju prvima zemljama rekla da je obavezno školovanje migranata.

Dodao je da ne zna kako bi se Srbija nosila sa migrantskom krizom bez evropskog novca i podrške.

Nikolas Bizel iz Delegacije EU u Srbiji kazao je da EU nastavlja da podržava Vladu Srbije vezano za migracije.

“Još uvek puno toga treba da se uradi. Gledamo dugoročno to su pitanja obrazovanja, zdravstva, integracije migranata izbeglica i tražliaca azila”, kazao je Bizel.

Predstavnik UNICEF-a u Srbiji Mišel Sen-Lo (Michel Saint-Lot) kazao je da je pred Srbijom ozbiljan izazov da obezbedi punu zaštitu, obrazovanje i zdravstvo deci migrantima bez obzira na to da li imaju pratnju i papire.

“Sva deca treba u Srbiji da uživaju sva prava zagarantovana medjunarodnim pravom, bez obzira da li su legalno ili ne. Sva deca moraju dobiti adekvatan smeštaj i biti zaštićena od svih vidova eksploatacije i zloupotreba. Postoji obaveza i Ministarstva pravde Srbije da izvede pred sud one koji su krivi za ugrožavanje prava deteta u Srbiji”, kazao je Sen-Lo.

Predstavnik UNHCR-a u Srbiji Hans Fridrih Šoder (Hans Friedrich Schodder) kazao je da Srbija treba da traži način da se izbeglicama i migrantima pruži sva podrška i pravna regulacija.

On je pohvalio Zakon o azilu i Zakon o strancima koje je Skupština Srbije nedavno usvojila. “Veoma je važna situacija da nastavljamo da sa humanitarnog reagovanja prelazimo na institucionalno reagovanje”, kazao je Šoder.

Direktorka DRC u Srbiji Marina Kremoneze je rekla da je tokom projekta pokrenutog u martu 2016. godine, koji je sprovodio Danski savez za izbeglice u saradnji sa Vladom Srbije, u 18 centara za izbeglice i migrante širom Srbije obezbedjena ključna pomoć hiljadama izbeglica i migrantima u zemlji.

Navela je da je više od 30.000 migranata dobilo pomoć kroz različite aktivnosti, da je više od 23.000 dobilo pomoć u paketima, da je 12 centara rehabilitovano i četiri unapredjeno povećanjem kapaciteta, dok je novčana pomoć obezbedjena za 2.300 ljudi.

Podeli

Comments are closed.