Bolja zaštita spoljnih granica EU: provera putnika koji su oslobođeni viza

0

Prema novim pravilima koja je izglasao Evropski parlament, državljani trećih zemalja će pre putovanja u EU morati da dobiju odobrenje.

Novi Evropski sistem za informacije o putovanjima i njihovom odobrenju (ETIAS), koji bi trebalo da počne sa radom 2021, omogućiće proveru putnika koji su oslobođeni viza, dok će onima za koje se smatra da predstavljaju pretnju po bezbednost, ilegalne migracije ili širenje epidemija biti zabranjen ulazak u EU.

Državljani preko 60 zemalja i teritorija koje su oslobođene viza za ulazak u EU će pre putovanja  morati da popune elektronski obrazac u kom će navesti lične podatke (ime i prezime, datum i mesto rođenja, pol i nacionalnu pripadnost), podatke o putnoj ispravi (trajanje, zemlju izdavanja), adresu prebivališta i kontakt informacije, kao i zemlju u koju nameravaju da putuju.

Odobrenje putovanja će koštati sedam evra – biće besplatno za mlađe od 18 i starije od 70 godina – a važiće tri godine odnosno do isteka aktuelne putne isprave.

Pitanja o kaznenim evidencijama i putovanjima u zone sukoba

Podnosioci zahteva će morati i da obaveste vlasti o presudama za teška krivična dela (poput terorizma, seksualnog iskorišćavanja dece, krijumčarenja ljudi ili droga, ubistva i silovanja), boravku u ratnim zonama i o bilo kakvim prethodnim administrativnim odlukama u kojima se traži da napuste zemlju tokom proteklih deset godina.

U slučaju krivičnih dela terorizma, proverom će biti obuhvaćen period od prethodnih 20 godina, a zahtevaće se i informacije o datumu kada je potencijalni putnik osuđen kao i zemlja u kojoj je osuđen.

Dodatne provere rizika

Svaka aplikacija će automatski biti proverena sa svim relevantnim bazama podataka kako bi se između ostalog proverilo da li je prijavljena putna isprava prijavljena kao izgubljena ili ukradena i da li se lice traži radi hapšenja. Velika većina podnosilaca zahteva odmah će dobiti odobrenje za putovanje.

Ukoliko postoji bilo kakva sumnja ili pozitivan odgovor na pitanja o krivičnom gonjenju, putovanjima u zone sukoba ili nalozima o napuštanju zemlje, podatke će proveravati službenici, dok će se rizik po bezbednost, ilegalne migracije ili širenje epidemija proveravati individualno.

Izvestilac Parlamenta Kinga Gal izjavila je: „ETIAS će nam pomoći da popunimo praznine koje se tiču informacija o putnicima koji su oslobođeni viza, tako što će procenjivati da li oni predstavljaju pretnju po bezbednost, ilegalne migracije ili širenje epidemija. Novi sistem će značajno doprineti jačanju bezbednosti građana EU. Ovo je stoga značajan korak ka stvaranju boljih i pametnijih informacionih sistema u oblasti granica i bezbednosti.”

Naredni koraci

Uredba je izglasana sa 494 glasova za, 115 protiv i 30 uzdržanih. Nakon glasanja u Parlamentu, propis će morati formalno da usvoji Savet ministara, nakon čega će biti objavljen u Službenom glasniku EU. Cilj je da sistem počne sa radom 2021.

Podeli

Comments are closed.