Borba protiv širenja dezinformacija na internetu: platforme i oglašivači objavljuju nacrt Kodeksa prakse

0

Predstavnici platformi, vodećih društvenih mreža, oglašivača i reklamne industrije na internetu će predstaviti prvi nacrt Kodeksa prakse čiji je cilj rešavanje problema širenja dezinformacija u Evropi.

Nacrt ovog dokumenta će biti objavljen po završetku foruma koji je okupio sve zainteresovane strane. Dokument će nakon toga biti poslat na reviziju predstavnicima medija, civilnog društva, organizacijama koje se bave proverom činjenica i akademskoj zajednici – koji su takođe učestvovali u forumu. Finalna verzija Kodeksa bi trebalo da bude objavljena do kraja septembra. Očekuje se da ova mera dovede do značajnog smanjenja dezinformacija na internetu. Komisija će do decembra ove godine izvestiti o postignutom napretku. Kodeks prakse će reklamnoj industriji i platformama na internetu poslužiti kao autoregulacioni mehanizam koji će omogućiti postizanje ciljeva definisanih u saopštenju Evropske komisije iz aprila 2018. koji se zasnivaju na poštovanju četiri načela: transparentnost, inkluzivnost, kredibilitet i raznolikost informacija.

Podeli

Comments are closed.