Bregzit: Evropska komisija objavila vodič za Irsku i Severnu Irsku, kao i četiri dodatna dokumenta o položaju

0

Evropska komisija je objavila svoje principe za politički dijalog o Irskoj i Severnoj Irskoj u pregovorima oko Bregzita.

U uputstvu se kaže da Sporazum na veliki petak treba i dalje da bude zaštićen i ojačan u svim delovima i nakon povlačenja Ujedinjenog kraljevstva iz Evropske unije. Nastavak važenja Sporazuma o slobodnom kretanju takođe treba da bude priznat.

Evropska komisija je takođe objavila i četiri dokumenta sa stavovima o carinama, intelektualnom vlasništvu, javnim nabavkama i korišćenju podataka. Sva četiri dokumenta se odnose na povlačenje Ujedinjenog kraljevstva iz EU sa ciljem da se utvrdi pravna jasnoća o datumu povlačenja UK.

Dokument o carinama razjašnjava status robe koja cirkuliše na jedinstvenom tržištu u vreme povlačenja. Što se tiče javnih nabavki, procedure koje su u toku u vreme povlačenja treba da budu i dalje pokrivene zakonom EU. Kada se radi o pitanjima intelektualne svojine, stav EU je da nosiocima prava omogući sigurnost, kao i onima koji će biti u procesu utvrđivanja prava u vreme povlačenja.

Dokument o korišćenju podataka omogućava da podaci koje je steklo Ujedinjeno kraljevstvo pre povlačenja budu propisno zaštićeni. U skladu sa transparentnom politikom Komisije, svi dokumenti su objavljeni na internet strani Taskforce 50. O njima će se razgovarati na sastanku Saveta (Art 50) i u potpunosti su u skladu sa mandatom datom Komisiji u uputstvima Evropskog saveta i pregovaračkim uputstvima Saveta. Uz ova četiri, ukupan broj objavljenih dokumenata o stavovima EU je 14.

 

Podeli

Comments are closed.