Brexit: Evropska komisija predstavila nacrt pregovaračkih smernica za narednu fazu pregovora

0

Na osnovu smernica koje je Evropski savet usvojio 15. decembra, Evropska komisija je danas Savetu uputila preporuku za otvaranje rasprave o narednoj fazi propisnog povlačenja Ujedinjenog Kraljevstva iz Evropske unije.

nacrtu pregovaračkih smernica koje dopunjuju pregovaračke smernice iz maja 2017, definisani su dodatni detalji o eventualnim prelaznim aranžmanima, konkretno:

  • Nema mogućnosti selektivnog pristupa. Ujedinjeno Kraljevstvo nastavlja da bude deo carinske unije i jedinstvenog tržišta (što uključuje sve četiri slobode). Pravne tekovina Unije bi trebalo da se i dalje primenjuju u celosti na Ujedinjeno Kraljevstvo i u njemu kao državi članici; sve izmene pravnih tekovina u tom periodu bi trebalo da se automatski primenjuju na Ujedinjeno Kraljevstvo.
  • Biće primenjivani svi postojeći regulatorni, budžetski, nadzorni, pravosudni i izvršni instrumenti i strukture Unije, uključujući nadležnost Suda pravde Evropske unije
  • Ujedinjeno Kraljevstvo će postati treća zemlja 30. marta 2019, pa samim tim neće više biti zastupljena u institucijama, agencijama, telima i kancelarijama Unije
  • Prelazni period mora biti jasno i precizno određen. Komisija preporučuje da taj period traje najduže do 31. decembra 2020.

U preporuci se skreće pažnja na to da je rezultate prve faze pregovora, kako su navedeni u Saopštenju Komisije i zajedničkom izveštaju, neophodno preneti u pravne odredbe. Ističe se da je neophodno dovršiti rad na svim pitanjima u vezi sa povlačenjem, uključujući ona o kojima se u prvoj fazi pregovora nije raspravljalo, kao što je opšte upravljanje sporazumom o povlačenju i važna pitanja kao što je roba koja je stavljena na tržište pre povlačenja Ujedinjenog Kraljevstva iz EU.

Naredni koraci: u skladu sa smernicama Evropskog saveta od 15. decembra, Savet za opšte poslove će usvojiti dodatne pregovaračke smernice o prelaznim aranžmanima u januaru 2018.

Kontekst

Evropska komisija je 8. decembra 2017. Evropskom savetu preporučila da odluči da je u prvoj fazi pregovora sa Ujedinjenim Kraljevstvom postignut dovoljan napredak. Na sastanku održanom 15. decembra, lideri 27 država članica Evropske unije su potvrdili da je postignut dovoljan napredak u pogledu građanskih prava, Irske i finansijske nagodbe, a tom prilikom su usvojene i smernice za početak druge faze pregovora. Ovo se nadovezuje na rezoluciju Evropskog parlamenta od 13. decembra kojom se potvrđuje da je postignut dovoljan napredak.

Na ovu fazu pregovora se i dalje u potpunosti primenjuju smernice Evropskog saveta od 29. aprila 2017. kao i opšta načela i proceduralni aranžmani za vođenje pregovora iz pregovaračkih smernica Saveta od 22. maja 2017.

Podeli

Comments are closed.