Pregledate: Vesti iz Brisela

Vesti iz Brisela
0
Mehanizmi za napredovanje žena

Rodne perspektive moraju biti integrisane u sve zakone, javne politike, programe i projekte. Vlade moraju da koordiniraju različite aktere, uključujući i civilno društvo, kako bi obezbedile delotvornu primenu zakona i politika koje se bave rešavanjem problema nasilja nad ženama i devojčicama.

1 120 121 122 123 124 146