Deklaracija Federike Mogerini u ime EU povodom Svetskog dana slobode štampe

0

Deklaracija visoke predstavnice, Federike Mogerini, u ime Evropske unije povodom Svetskog dana slobode štampe, 3. maja 2018:

Ovogodišnji Svetski dan slobode štampe obeležavamo u teškim okolnostima za novinarstvo. Sloboda izražavanja i sloboda štampe su ugroženi širom sveta.

Napadi na medije i novinare su napadi na demokratiju i na slobodu svih nas. Odajemo počast svim novinarima u Evropi i u svetu koji su izgubili život radeći svoj posao. Pozivamo sve države da osude nasilje nad novinarima, da preduzmu mere za unapređenje bezbednosti novinara, a naročito novinarki, kao i da privedu pravdi počinioce i podstrekače takvog nasilja.

Evropska unija je zasnovana na vrednostima demokratije, ljudskih prava i vladavine prava, na slobodnim i pluralističkim medijima, kako se navodi u Povelji EU o osnovnim pravima. Sloboda medija je ključna za unapređenje dobrog upravljanja, transparentnosti i odgovornosti. Nezavisno novinarstvo je izuzetno značajno za pozivanje država na odgovornost i praćenje demokratskih procesa. Slobodni, raznovrsni i nezavisni mediji, na internetu i van njega, jesu stubovi pluralističkog i otvorenog društva i snose veliku odgovornost za pružanje proverenih i tačnih vesti javnosti.

Poštovanje slobode izražavanja je sadržano u svim politikama Evropske unije, kao i u njenim razvojnim programima. Zakonodavstvo, politike i instrumenti EU su oblikovani kako bi se ojačala sloboda medija u celoj Uniji i kako bi se poboljšali transparentnost, kredibilitet i raznovrsnost informacija na internetu. EU će nastaviti da finansira ciljane projekte u trećim zemljama kroz koje se poboljšavaju kvalitet novinarstva, pristup javnim informacijama i sloboda izražavanja.

Bićemo istrajni u osuđivanju nasilja nad novinarima i u okviru bilateralnih kontakata s trećim zemljama, kao i multilateralnih i regionalnih foruma i suprotstavljaćemo se svim zakonima, propisima ili političkim pritiscima kojima se ograničava sloboda izražavanja. Preduzimaćemo konkretne korake u pogledu sprečavanja napada na novinare i blogere i odgovora na te napade, između ostalog pružanjem hitne pomoći radi zaštite branilaca ljudskih prava koji su u opasnosti, ponekad i preseljenjem.

Danas još jednom potvrđujemo rešenost EU da, na osnovu načela jednakosti, nediskriminacije i univerzalnosti putem svih medija, unutar naših granica i izvan njih, nastavi da promoviše i podržava slobodu mišljenja i izražavanja kao prava koja pripadaju svima, svugde u svetu.

Podeli

Comments are closed.