Delegacija Evropskog parlamenta u poseti Beogradu

0

Delegacija Odbora za budžetsku kontrolu Evropskog parlamenta će posetiti Beograd 17. i 18. jula 2017. kako bi videla koliko efikasno se u Srbiji troše finansijska sredstva Evropske unije, ocenila efikasnost i delotvornost uspostavljenih struktura za planiranje i realizaciju pretpristupnih fondova i ocenila planove Srbije za održavanje administrativnih kapaciteta u ovoj oblasti.

Prvog dana posete delegacija poslanika Evropskog parlamenta će se sastati sa predstavnicima Državne revizorske institucije, Ministarstva finansija, Ministarstva privrede, Ministarstva za evropske integracije i Delegacije EU u Srbiji. Na sastancima će se razgovarati o brojnim projektima koji se realizuju sredstvima iz pretpristupnih fondova EU (IPA), naročito onim u oblastima upravljanja pretpristupnom pomoći i podizanja kapaciteta, kao i o projektima koji podržavaju razvoj malih i srednjih preduzeća u Srbiji.

Drugog dana posete delegacija će posetiti nekoliko projekata koje finansira EU u Beogradu i Obrenovcu, nakon čega će uslediti konferencija za štampu na kojoj će se rezimirati zaključci delegacije.

Nakon posete Srbiji, delegacija EP će otići u Hrvatsku i posetiti različite projekte koji se finansiraju iz IPA i strukturnih fondova, i upoznati se sa planovima Hrvatske da poveća administrativne kapacitete.

Podeli

Comments are closed.