Dobrodošli

welcomeVelika mi je čast što sam na čelu druge po veličini Delegacije EU na svetu, u zemlji koja se otisnula na epsko putovanje pridruživanja Evropskoj uniji. Srbija ima izuzetan značaj za Evropsku uniju, koja je posvećena da svojim proširenjem obuhvati sve države Zapadnog Balkana. Ovo je od suštinske važnosti za postizanje prosperiteta, bezbednosti i stabilnosti, ali i saradnje i pomirenja u čitavom regionu.

U tom smislu od ključnog značaja je održati napredak koji su Srbija i njena Vlada postigli tokom prethodnih godina u velikom broju oblasti. Jednako je važno da Srbija istraje u naporima da poboljša odnose sa svojim susedima. Među ovim nastojanjima treba izdvojiti dijalog sa Kosovom koji je otvorio vrata postizanju istorijskog sporazuma 19. aprila 2013.

Najviši zvaničnici EU su bili domaćini brojnih sastanaka dva premijera što je rezultiralo sprovođenjem značajnih sporazuma. Angažman Vlade Srbije tokom primene ovih sporazuma je od ogromnog značaja.

Napredak na ovom planu, koji se odvija uporedo sa naporima Srbije da održi zamah reformi, izmenio je izglede Srbije na putu pristupanja EU. Evropski savet je ovo prepoznao 28. juna 2013, odlukom da otvori pregovore o pridruživanju Srbije. Prva  međuvladina konferencija, održana 21. januara 2014. u Briselu, i formalno je označila početak pregovora sa Srbijom.

Delegacija EU blisko sarađuje sa Vladom Srbije prilikom skrininga pregovaračkih poglavlja i priprema za njihovo otvaranje. Delegacija takođe sarađuje sa Vladom Srbije na sprovođenju opsežnih programa sa ciljem podrške prioritetima Srbije tokom pridruživanja, a naročito na planu sprovođenja ekonomskih i strukturnih reformi kao i strategija u oblasti pravosuđa, borbe protiv korupcije, modernizacije državne uprave i suzbijanja diskriminacije. Siguran sam da će uspešan završetak pregovora i modernizacija Srbije, kojima EU doprinosi pružanjem značajne tehničke podrške kako državi tako i njenom narodu, dovesti Srbiju do punopravnog članstva u EU.

Ponosan sam na činjenicu da je EU na neposredan način i obimnom pomoći odgovorila na zahtev Srbije koju su, kao i njene susede, u maju 2014. pogodile poplave. Od tog trenutka blisko sarađujemo sa srpskim vlastima na radovima rekonstrukcije i pružanju podrške građanima u poplavljenim područjima. Za obnovu škola, obdaništa, izgradnju puteva kao i obnovu stočnog fonda i pružanje podrške lokalnim preduzećima, EU je iz svojih IPA fondova do jula izdvojila već 30 miliona evra bespovratnih sredstava. Osim toga, Srbija će dobiti i dodatna sredstva iz Fonda solidarnosti EU: u procesu podnošenja zahteva za dobijanje sredstava iz ovog fonda, Srbija je već tretirana kao i bilo koja država članica EU. Ukoliko Evropski parlament i Savet EU prihvate predlog Evropske komisije, Srbija će iz Fonda solidarnosti EU dobiti 60.2 miliona evra.

Pristupni pregovori otvaraju građanima Srbije nove mogućnosti da saznaju više o EU, njenim vrednostima, istoriji, organizaciji, politikama, praksama i prednostima članstva. Zvanično preuzimanje dužnosti novog vođstva i komesara EU nakon izbora za Evropski parlament u maju 2014, predstavlja odličnu priliku za upoznavanje EU.

Nadam se da ćete na našoj internet stranici, u Informacionom centru ili novim Info kutkovima u Nišu i Novom Sadu pronaći korisne informacije i odgovore na mnoga pitanja.

Uživajte u pregledanju, posećujte našu internet stranicu što češće i pratite me na Tviteru! [@DavenportEUSrb – link: twitter.com/DavenportEUSrb!

Pozivamo vas i da nam uputite svoje predloge o tome kako da bolje odgovorimo na vaše potrebe za informacijama!