Drugi forum Strategije EU za jadransko-jonski region – Misli regionalno, deluj lokalno

0

Drugi forum Strategije EU za jadransko-jonski region (EUSAIR) će biti održan u Janjini od 11-12. maja, u organizaciji Evropske komisije i Grčke.

Na forumu će biti razmotren napredak Strategije od njenog usvajanja u Evropskom savetu u oktobru 2014, a posebna pažnja će biti posvećena postignućima ostvarenim od prethodnog foruma održanog u Dubrovniku u maju 2016. Forum će takođe značajno doprineti utvrđivanju daljeg puta u kontekstu sprovođenja Strategije.

Očekuje se da učešće ministara spoljnih poslova i ministara nadležnih za fondove EU iz osam zemalja, zajedno sa komesarom EU nadležnim za životnu sredinu, pomorska pitanja i ribarstvo, Karmenu Velom, bude snažan signal obnovljene političke posvećenosti Strategiji.

Podeli

Comments are closed.