EU donira 15 miliona evra za projekte u drugom pozivu Interreg IPA programa Hrvatska – Srbija

0

Drugi poziv za podnošenje predloga projekata u sklopu Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija, od 2014. do 2020. godine, predstavljen je u Gradskoj kući u Subotici. U projekte će kroz ovaj program biti uloženo ukupno 40 miliona evra, od kojih je Evropska unija obezbedila oko 15 miliona evra za svaki od dva poziva.

Pomoćnik ministra za evropske integracije u Vladi Republike Srbije Mihajilo Dašić istakao je da je članstvo Srbije u EU strateški cilj naše zemlje, a konferencija povodom otvaranja drugog poziva na praktičan način pokazuje da se prilikom sprovođenja projekata koje finasira Evropska unija na najdirektniji način promovišu vrednosti i reforme koje Srbija preduzima u procesu pridruživanja.

„Želim da naglasim da je Evropska unija dugi niz godina jedan od najvećih donatora Republike Srbije i ta sredstva u značajnoj meri pomažu našim instiucijama u sprovođenju reformi i pravnih tekovina EU na putu naše zemlje ka članstvu. Programi se sprovode u pograničnim oblastima koje su često zanemarene, a u isto vreme su riznica kulturne i prirodne raznolikosti i ekonomskih potencijala koje treba da razvijamo. Programi prekogranične i transnacionalne saradnje su važan vid podrške EU  zemljama članicama, kandidatima i potencijalnim kandidatima“, rekao je Dašić.

Pored njega, na konferenciji su govorili i pomoćnica ministarke regionalnog razvoja i fondova Evropske unije Kristina Bilić, task menadžerka za Interreg IPA programe prekogranične saradnje u Generalnom direktoratu za regionalnu i urbanu politiku u Evropskoj komisiji, Joana Kirilo, šef Zajedničkog sekretarijata Programa Davor Skočibušić i Anđelka Hajdek iz Upravljačkog tela Programa, kao i direktorka Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske Stela Arneri. Ona je objasnila da je EU za prvi poziv izdvojila oko 15 miliona evra, a za drugi 15,2 miliona evra.

„Ovo je nastavak naše dugogodišnje upešne saradnje. Republika Hrvatska i Republika Srbija su u prošloj programskoj perspektivi od 2007. do 2013. godine na ovom programu, kada je bilo dostupno 13 miliona evra, imale stopu ugovorenosti 100 posto i stopu iskorištenosti do 96 posto. Sada u drugom pozivu iskoristićemo sredstva, koja su znatno veća, za naša četiri prioriteta – zdravstvenu zaštitu i socijalnu pomoć, energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije, turizam i kulturu, te regionalnu konkurentnost i razvijanje poslovnog okruženja“, rekla je ona.

Na konferenciji su predstavljeni i rezultati prvog poziva za podnošenje projekata, kao i primeri dobre prakse. Ivana Anđelković  iz Turističke organizacije Grada Subotice i Miroslava Babić iz Grada Subotice predstavile su projekt S.O.S. koji će se sprovoditi naredne dve godine, do kraja avgusta 2019. godine. Projektom će biti vrednovano zajedničko kulturno nasleđe Osijeka i Subotice kroz revitalizaciju nasleđa perioda secesije i njegovu integraciju na prekograničnom nivou i kroz promociju novog zajedničkog turističkog proizvoda na tržištu. Jedna od projektnih aktivnosti je i izrada tehničke i strateške dokumentacije za restauraciju Art Nouveau zgrade Gradske kuće u kojoj je održana svečana konferencija.

Interreg program obuhvata područja četiri županije severoistočne Hrvatske i pet okruga severozapadne Srbije u kojima živi oko 2,3 miliona stanovnika. Koordinator pripreme projekta je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Evropske unije Republike Hrvatske, a operativno ga realizuje Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, kao Upravljačko telo i Ministarstvo za evropske integracije, kao Nacionalno telo u Republici Srbiji. Detaljne informacije o Programu nalaze se na stranici www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu

Podeli

Comments are closed.