EU jača podršku nezavisnim medijima na Zapadnom Balkanu

0

Na Danima medija EU-Zapadni Balkan, koji su održani 9. i 10. novembra u Tirani, Komisija je najavila ulaganja u nove inicijative za podršku nezavisnom novinarstvu, održivim medijima i unapređenju regionalne saradnje između javnih medijskih servisa.

Sloboda medija je jedan od političkih kriterijuma pristupnog procesa – imperativ za zemlje koje žele da se pridruže Evropskoj uniji. Komisija je na konferenciji Dani medija predstavila predloge za jačanje nezavisnosti medija u regionu.

Nova sredstva EU će omogućiti obuku mladih i iskusnijih novinara širom regiona, zahvaljujući čemu će biti unapređeno istraživačko novinarstvo koje doprinosi pomirenju. Novi program tehničke pomoći za javne radiodifuzne servise će podržati regionalnu koprodukciju istraživačkog novinarstva, medijskog sadržaja za mlade i digitalizaciju. Osim toga, u cilju podrške nezavisnim medijima, od novih projekata sa Evropskim fondom za demokratiju će koristi imati start-apovi za nove nezavisne medije i inicijative manjeg obima.

Johanes Han, komesar za evropsku susedsku politiku i pregovore o proširenju, tokom učešća u Danima medija je izjavio: Sloboda izražavanja je jedna od osnovnih vrednosti Evropske unije i neraskidivo je povezana sa napretkom na evropskom putu. Dani medija EU-Zapadni Balkan otvaraju put za usvajanje sveobuhvatnijeg pristupa za podršku nezavisnim medijima, pružanje pomoći za širenje medijske pismenosti u regionu i digitalizaciju, kao i razmenu znanja. Dinamičan, ekonomski održiv, nezavistan i pluralistički medijski sektor je jednako važan za ostvarivanje slobode izražavanja kao i zakonski, politički i pravosudni preduslovi koji ga garantuju.

Kontekst

1) Regionalni program obuke i podrške za poboljšanje kvaliteta i profesionalizma u novinarstvu (dva miliona evra)

Ova mera je usmerena na kvalitetnu obuku mladih i iskusnijih novinara i objavljivanje većeg broja kvalitetnih istraživačkih priča. Regionalna mreža će podržati razvoj i razmenu veština koje su neophodne za bavljenje istraživačkim novinarstvom, a podrška će biti usmerena na istraživačke novinare, nocioce obuke iz EU i sa Zapadnog Balkana kao i na akademske ustanove. Izbor za Nagradu EU za istraživačko novinarstvo će biti nastavljen kao jedan od vidova podrške ovoj meri. Očekuje se da sprovođenje projekta započne tokom prve polovine 2018.

2) Program tehničke pomoći javnim medijskim servisima na Zapadnom Balkanu (milion i po evra)

Cilj programa je definisanje standarda i najboljih praksi širom regiona Zapadnog Balkana kao zajedničkog referentnog okvira rada nezavisnih i profesionalnih medija. Zahvaljujući inicijativi će biti stvorena sinergija između šest javnih medijskih servisa u cilju razmene politika i praksi u regionu.

Time će se pokrenuti nova faza u procesu medijske reforme koju će između ostalog karakterisati integrisane redakcije, uređivačke smernice i dugoročne strategije. Konačno, zahvaljujući programu će biti proširena saradnja u oblasti istraživačkog novinarstva, mehanizama za koprodukciju odabranih tema i regionalne razmene digitalizovane arhivske građe. Projekti će biti pokrenuti početkom 2018.

3) Sprovođenje programa za podršku organizacijama civilnog društva i medijima na Zapadnom Balkanu (četiri miliona evra)

U tesnoj saradnji sa Evropskim fondom za demokratiju, Komisija će, na temelju potreba, pružiti podršku start-apovima i novim medijskim inicijativama. Podrška će biti pružena novinarima, blogerima i istraživačima u regionu, dok će deo sredstava biti usmeren i na finansiranje inicijativa manjeg obima.

Projekti će biti pokrenuti početkom 2018.

Konferencija Dani medija EU-Zapadni Balkan

Konferencija Dani medija EU-Zapadni Balkan, održana 9. i 10. novembra u Tirani, okupila je preko 250 predstavnika medija i medijskih organizacija, kao i tvorce politika iz EU i sa Zapadnog Balkana na razgovor o slobodi izražavanja, ekonomskoj održivosti medijskog sektora i ulozi medija u pristupnom procesu.

Dva panela i šest radionica su medijskim profesionalcima poslužili kao platforma za razmenu stavova i najboljih praksi. Konferencija je doprinela otvaranju puta za razvoj novih progresivnih inicijativa za stimulisanje nezavisnih, održivih i profesionalnih medija u regionu.

Podeli

Comments are closed.