EU obezbedila 1,5 miliona evra humanitarne pomoći izbeglicama i migrantima u Bosni i Hercegovini

0

Evropska komisija je najavila 1,5 miliona evra humanitarne pomoći za rešavanje sve većih potreba izbeglica, tražilaca azila i migranata u Bosni i Hercegovini.

Vrednost ukupne humanitarne pomoći koju je Evropska komisija obezbedila u svrhu rešavanja potreba na Zapadnom Balkanu od početka izbegličke krize je sada porasla na 30,5 miliona evra.

Komesar za humanitarnu pomoć i upravljanje vanrednim situacijama, Hristos Stilijanides, izjavio je: „Broj izbeglica i migranata koji stižu u Bosnu i Hercegovinu se povećao i zahteva brzo reagovanje. Želimo da pomognemo Bosni i Hercegovini da se izbori sa ovom situacijom i da pomogne najugroženijim izbeglicama i migrantima. Naša finansijska podrška je usmerena na osnovne potrebe i hitno pružanje smeštaja, hrane i zdravstvene pomoći, kao i obezbeđivanje zaštite.”

Humanitarna pomoć EU će biti pružena u mestima u Bosni i Hercegovini poput Sarajeva, Bihaća i Velike Kladuše. Cilj podrške je poboljšano pružanje pomoći i zaštite, kao i jačanje kapaciteta organizacija koje već pružaju neophodnu pomoć na terenu.

Kontekst

Od početka izbegličke krize na Zapadnom Balkanu, Evropska komisija je izdvojila više od 25 miliona evra humanitarne pomoći za izbeglice i migrante u Srbiji te više od četiri miliona evra za Bivšu jugoslovensku Republiku Makedoniju. Humanitarna pomoć Evropske unije se pruža najugroženijim izbeglicama i migrantima kako bi se zadovoljile njihove osnovne potrebe i očuvalo njihovo dostojanstvo.

Osim humanitarne pomoći, Evropska komisija partnerima sa Zapadnog Balkana pruža i značajnu finansijsku i tehničku podršku za aktivnosti vezane za migracije i izbegličku krizu. Pomenuta podrška se pre svega realizuje putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć. Od 2007. godine Komisija pomaže Bosni i Hercegovini u oblasti migracija i upravljanja granicama kroz sredstva iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć u iznosu od 24,6 miliona evra. Od januara 2016, Bosna i Hercegovina je korisnica i osam miliona evra vredne podrške koja je obezbeđena putem regionalnog programa „Podrška upravljanju migracijama sa fokusom na zaštitu”.

Prema procenama nadležnih organa, u Bosnu i Hercegovinu je od početka januara 2018. ušlo oko 4.900 izbeglica i migranata, a u zemlji se trenutno nalazi oko 2.500 izbeglica i migranata kojima je potrebna pomoć. Podrška EU će biti realizovana u saradnji sa partnerskim humanitarnim organizacijama koje su već prisutne u zemlji.

 

 

 

Podeli

Comments are closed.