EU pomaže Srbiji u prevenciji i borbi protiv korupcije

0

Na otvaranju konferencije “Prevencija i borba protiv korupcije” šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici rekao je da je borba protiv korupcije važna za ljude u Srbiji, ne samo zbog ispunjavanja uslova iz poglavlja 23 u procesu evropskih integracija.

Fabrici je kazao da je projekat, koji se finansira iz programa “IPA 2013”, vredan 3,2 miliona evra i trajaće 30 meseci, a ima tri cilja – uspostavljanje jasnog pravnog okvira, jačanje prevencije i unapređenje kapaciteta za represiju.

On je pozdravio nedavno imenovanje direktora Agencije za borbu protiv korupcije i izrazio nadu da će novi zakon o Agenciji biti uskoro usvojen.

Fabrici je najavio i dolazak u novembru kolega iz Evropske komisije, koji će pogledati slučajeve visoke korupcije i dokle se stiglo u tim postupcima.

Ministarka pravde Nela Kuburović izjavila je da je Vlada Srbije postavila kao prioritetan zadatak nultu toleranciju prema korupciji, najavljujući uspostavljanje udarnih timova u tužilaštvima i specijalizaciju policajaca, tužilaca i sudija u oblasti finansijskog kriminala i korupcije.

FoNet

Borba protiv organizovanog kriminala, finansijskog kriminala i korupcije podrazumeva brz i efikasan krivični postupak, na osnovu novih krivičnih dela koja su predviđena izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, koje su usvojene u novembru 2016. godine, podsetila je Kuburović na konferencija

Priprema za primenu novih zakonskih rešenja i mera biće sprovedene do kraja 2017. i početkom 2018. godine, kako bi se stvorili svi neophodni uslovi za efikasan početak reforme, koja će početi 1. marta naredne godine, najavila je ona.

Zamenica republičkog javnog tužioca Zorica Stojšić ukazala je da korupcija šteti građanima i ometa privredni i društveni razvoj, zbog čega njeno suzbijanje predstavlja prioritet za državne organe.

To je jedan od prioriteta iz Akcionog plana za poglavlje 23, rekla je Stojšić, koja navodi da je odlučno gonjenje svih vidova korupcije prioritet u radu državnih organa.

Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Majda Kršikapa istakla je da će projekat doprineti efikasnojoj primeni Strategije za borbu protiv korupcije i odgovarajućeg akcionog plana, kao i Akcionog plana za poglavlje 23.

“Donošenje novog Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, kao novog krovnog zakona za postupanje Agencije, je od velikog značaja”, dodala je ona.

Podeli

Comments are closed.